Nejdůležitější je správné posouzení dlouhodobě udržitelné konkurenční výhody společnosti

Před několika málo dny byl zveřejněn další z vynikajících podcastů z Columbia Business School, která je bezesporu nejznámější univerzitou na světě spojenou s value investováním. Hostem byl tentokrát Christopher Davis, portfolio manažer a CEO v investiční společnosti Davis Advisors (více o fondech, ETF a investiční strategii ZDE), která spravuje aktiva ve výší cca 30 mld. USD. V rozhovoru se Davis věnuje svým začátkům v investování, hovoří o nutnosti nalezení investičního stylu, který vám vyhovuje, o významu účetnictví, o způsobu, jak vyhodnocuje konkurenční výhodu firmy a spoustě dalších velmi zajímavých témat.

Kompletní podcast naleznete ZDE.

Hlavní myšlenky rozhovoru:

 • Davis pochází z rodiny investorů. Již od mládí poslouchal, že investování do akcií je nákupem podílu ve skutečné firmě. Jeho děda studoval řadu společností, jejich podnikatelské modely, management a další faktory, o kterých velmi rád a často diskutoval s rodinou a přáteli. Byla to jeho velká vášeň.
 • Účetnictví je jazykem podnikání.
 • Člověk si musí najít svůj investiční styl, který mu vyhovuje. Zná úspěšné investory, kteří se orientují výhradně na čísla a disciplinovaný přístup k investování. To by údajně Davisovi nevyhovovalo. Za zásadní považuje pochopení fungování společnosti.
 • Začínal jako účetní v bance.
 • Začal se zajímat o finanční služby, banky a pojišťovny. Následně přišla krize ve finančním sektoru, která s sebou přinesla řadu velmi zajímavých příležitostí.
 • Účetnictví vám řekne hodně o kultuře firmy a managementu. Je konzervativní či agresivní?
 • Banky sice podnikají s vysokou finanční pákou, avšak řada z nich má stabilní podnikatelský model. Některé jsou zde již více než 100 let.
 • Jeho dědeček postavil rodinný investiční business na investicích do pojišťoven.
 • V případě řady firem nepoznáte skutečnou ziskovost společnosti z účetnictví. Firmy investují do rozvoje, což se negativně odráží na jejich ziscích či FCF. Příkladem z minulosti může WalMart, ze současnosti potom Amazon.
 • Po skandálu s účetními podvody ve společnosti Enron, Worldcom a dalších se zpřísnilo účetnictví. Firmy se snažily minimalizovat odhady a subjektivitu a spíše postavily účetnictví na pravidlech. To ale v řadě případů způsobilo, že v účetnictví reportují nesmysly, které příliš neodpovídají realitě. Jako příklad uvádí Davis Buffettovu Berkshire Hathaway, která musí svůj roční zisk upravovat o tržní pohyby cen akcií, které drží v portfoliu.
 • Nejdůležitější veličinou, která určuje vaše budoucí výnosy, je dle Davise správné posouzení dlouhodobě udržitelné konkurenční výhody společnosti.
 • Neexistuje jednoduchá rovnice či sada pravidel, jak výhodu posoudit. Člověk musí vždy pochopit podnikatelský model firmy.
 • Uvádí zajímavý příklad společnosti Dell a Geico.
 • Rozdělování firem na value akcie a růstové akcie dle nízkých/vysokých valuačních ukazatelů považuje za zcela chybné.
 • Regulace bankovního sektoru paradoxně ještě posílila pozici velkých bank, protože díky neustále se zvyšujícím nákladům na regulaci byly nucené fúzovat a nyní dokáží čelit vysokým regulatorním nákladům lépe než malé banky.
 • Davis se pozastavuje nad tím, že většina analytiků se stále orientuje dle geografických regionů. A to i přesto, že v dnešním globálním světě mezi sebou soutěží firmy z řady zemí a kontinentů. Mohou tak vznikat paradoxní situace, kdy v případě některých firem vlastně nikdo pořádně netuší, kdo by je měl analyticky pokrývat. Podobně je rozděleno i investování, které je stále z velké míry geograficky zaměřené. Investoři a asset manažeři se například orientují pouze na akcie společností v USA, nebo na akcie na rozvinutých trzích mimo USA, nebo pouze na rozvíjející se trhy. Avšak většina velkých firem již dnes působí globálně a je zcela jedno, na které burze se primárně obchodují jejich akcie.
 • Spousta investičních společností se orientuje především na prodej. Cílem je prodat produkt, který investory zaujme.
 • K investování přistupuje podobně jako private equity společnost. Když uvažuje o investici, přemýšlí o ní jako by nakupoval celou firmu. Na rozdíl od private equity však nepoužívají vysokou finanční páku a nemusí mít exit strategii, pokud drží kvalitní společnost. Riziko je tudíž nižní.
 • O managementu vypoví hodně velikost jejich odměn, které je možné najít v povinně zveřejňovaných dokumentech.
 • V průběhu roku přečtou v Davis Advisors 300-400 výročních zpráv. Každý jednotlivec z investičního teamu cca 60 zpráv. Pokud by investovali pouze do společností, kde samotný CEO píše výroční zprávu, a nejedná se tudíž pouze o marketingový materiál, potom si nevzpomene na žádnou podobnou firmu, která by byla špatnou investicí.
 • Pasivní investování překonává již několik let aktivní investování. Investoři z tohoto faktu však nesprávně odvozují, že to takto bude navždy. Vše se pohybuje v cyklech. Aktivní investoři nejčastěji dosahují mnohem lepší výkonnosti ve srovnání s indexy v bear marketech. Nikoliv po několika letech bull marketu.
 • Pro výběr aktivního portfolio manažera považuje za nejdůležitější nízké poplatky a zainteresovanost asset manažera na výkonnosti.  
 • Průměrný aktivně řízený fond si nezaslouží poplatky, které si účtuje.
 • Čím více bude pasivního investování, tím více bude příležitostí pro aktivní portfolio manažery.