Kultura value investování v podání bývalého brokera Benjamina Grahama a Warrena Buffetta

Kořeny společnosti Tweedy, Browne Company sahají až do roku 1920, do budovy, v níž sídlil otec value investování Benjamin Graham, který si společnost zvolil jako svého obchodníka s cennými papíry. O několik desetiletí později jej následoval i Warren Buffett. V devadesátých letech minulého století založila firma hned několik value fondů (portfolia fondů: Global Value Fund, Value Fund, Worldwide High Dividend Yield Value Fund), v nichž umožnila retailovým investorům podílet se na výsledcích jejich value investičních strategií. Tweedy, Browne Company (dále jen „TBC“) obhospodařuje v současnosti aktiva ve výši 1,2 mld. USD. Detailní popis jejich value investičního přístupu naleznete na stránkách ZDE. Portfolio manažeři podílových fondů byli před několika týdny hosty pořadu WealthTrack.

Hlavní myšlenky:

 • Global Value Fund se umístil v posledních 5 letech ve 2 % nejúspěšnějších fondů v kategorii Foreign Large Value (v posledních 15 letech v 1 % nejúspěšnějších, v posledních 20 letech v 6 % nejúspěšnějších).
 • Definování value investování pouze jako nákupu akcií s nízkým ukazatelem P/E či P/BV (tzv. value faktor) je velmi zjednodušený pohled, který nezachycuje hlavní podstatu tohoto přístupu.
 • Pro TBC je investování do akcií ekvivalentem nákupu vlastnického podílu ve skutečné společnosti. Na základě rozumných a relativně spolehlivých veličin se snaží zjistit, jaká je hodnota společnosti. Následně se podívají na akciový trh, za kolik se akcie firmy prodávají.
 • V posledních letech mají společnosti čím dál méně fixních aktiv. V TBC se tomuto trendu přizpůsobili, podobně jako Warren Buffett, a zaměřili se na akcie kvalitních společností. Domnívají se, že pro investora je nejlepší možnou variantou nakoupit akcie kvalitních společností za přijatelnou cenu a držet je několik let.
 • V sedmdesátých letech byla struktura amerických firem zcela odlišná od současnosti. Převládaly průmyslové podniky s velkým podílem fixních aktiv, které bylo možné koupit za méně, než byla hodnota jejich aktiv očištěná o dluhy. Bylo možné bez větších problémů aplikovat relativně snadný kvantitativní přístup Benjamina Grahama.
 • Postupem času se ale spolu s Buffettem více zaměřili na akcie kvalitních společností, které jsou schopné generovat stabilní a silné free cash flow.
 • Řada firem v jejich portfoliu má stabilní ziskovost, vysokou rentabilitu kapitálu a silnou konkurenční výhodu. Generují hodně hotovosti, kterou mohou využít k reinvestování do růstu, výplatě dividend či ke zpětným odkupům akcií.
 • Akcie Berkshire Hathaway (BRKA, BRKB) považují za mnohem lepší verzi indexového fondu.
 • Zpětné odkupy akcií by měly firmy dělat pouze v případě, že jsou jejich akcie podhodnocené.
 • Zvolíme-li value investiční přístup, tak je vždy nejdůležitější výsledné portfolio, které z akcií složíme. Jakákoliv akcie může zklamat, avšak portfolio složené z value akcií nám dává solidní míru pravděpodobnosti, že jako celkem bude v dlouhodobém horizontu úspěšné a zajistí rozumný výnos.
 • Analyzovat jakoukoliv finanční společnost je poměrně obtížné.
 • Čím dál více lidí se věnuje analýze akcií. Stává se hledání atraktivních investičních příležitostí obtížnější? Lidé jsou ovlivňování psychologií. To se nezmění. Tím, že máme více dat, se nemění naše schopnost data analyzovat.