Kdy zainvestujeme 27 % portfolia v hotovosti? Až nám trhy nabídnou dostatečný bezpečnostní polštář, říká FPA Crescent.

Long/short value fond FPA Crescent (portfolio z 31.12.2018 naleznete ZDE) zveřejnil svůj pravidelný komentář za čtvrtý kvartál 2018. Steven Romick se v něm tentokrát věnuje jednotlivým sektorům v portfoliu, několika konkrétním společnostem, oblastem akcií, kterým se dnes raději vyhýbá, a v neposlední řadě také podmínkám, které by musely nastat, aby investovali svou hotovost (cca 27 % portfolia).  

Kompletní komentář FPA Crescent za 4Q/2018 naleznete ZDE.

Romick v komentáři rozebírá:

 • Výkonnost fondu v posledním čtvrtletí a v celém uplynulém roce.
 • Nejvýnosnější a nejztrátovější akcie v portfoliu.
 • Jedno z nejaktivnějších čtvrtletí v historii fondu (fond nakoupil 18 nových pozic a redukoval či uzavřel 23 pozic). Fond navýšil rizikovou expozici z 63,3 % na 73,1 %.
 • Strukturu portfolia z hlediska jednotlivých sektorů, které detailněji komentuje.
  • Akcie z finančního sektoru jsou aktuálně ve fondu v průměru oceněny na 91 % účetní hodnoty hmotných aktiv a 8,4 násobku zisků očekávaných v roce 2019. Detailněji se věnuje společnosti Jefferies Financial Group (JEF).
  • Akcie ze sektoru průmyslu a materiálů jsou v portfoliu oceněny v průměru na 11 násobku zisků očekávaných v roce 2019. Jejich cena je 20 % pod úrovní US akciového trhu.
  • V oblasti internetových společností prodali Microsoft (MSFT) a zaměřili se na asijské firmy. Dále se zamýšlí nad poskytovateli internetu přes kabel a rizika spojená se zaváděním sítí 5G. Do portfolia nakoupili Charter Communications (CHTR) a Comcast (CMCSA).
 • Pozice ve spekulativních dluhopisech, které fond udržuje na velmi nízké úrovni 4,7 % portfolia. Upozorňuje, že vysoká úroveň dluhů, slabé úrokové krytí, nedostatečné covenanty a nízké výnosy high yield dluhopisů neposkytují příliš zajímavých investičních příležitostí.
 • Romick dále vysvětluje, proč nevlastní REITS, utility a consumer staples. Vše demonstruje na příkladu firmy Procter & Gamble (PG).
 • I nadále drží dostatek hotovosti (cca 27 % portfolia), kterou mohou v budoucnu použít. Požadují ovšem větší bezpečnostní polštář, než který trhy aktuálně nabízí. Hotovost investují, pokud:
  • Ceny cyklických společností, které by rádi vlastnili, poklesnou natolik, že budou poskytovat dostatečně atraktivní výnosový potenciál při dostatečně konzervativních odhadech dlouhodobých zisků.
  • Ceny vysoce kvalitních firem výrazně poklesnou, aby zajistily dostatečně atraktivní výnosový potenciál.
  • Výnosy spekulativních dluhopisů vzrostou ze 7 % na alespoň 9 % až 10 %.