Jsou některé akcie předurčeny k poklesu?

Morris G. Danielson a Amy Lipton ze St. Joseph’s University publikovali v roce 2012 v časopise Journal of Applied Finance zajímavou studii, která se zabývala oceněním růstových firem a očekáváním, která do nich investoři vkládají. Autoři odvodili růstová očekávání investorů z ukazatele P/S (tržní cena akcie/tržby na akcii).

Výsledky „Are Some Stock Prices Destined to Fall?“ naleznete ZDE.

Zjistili, že u společností s vysokým ukazatelem P/S (P/S > 10) mají investoři často přehnaná očekávání a počítají s velmi vysokým růstem tržeb. Aby byly vysoké ceny jejich akcií ospravedlnitelné, musely by se tržby zvýšit v následujících letech mnohdy 10x, 20x a více. Bohužel takového tempa růstu tržeb je schopno dosáhnout jen omezené množství firem. Proto také většina společností s vysokým P/S nenaplní očekávání investorů a cena jejich akcií prudce poklesne. Často se tak děje i v případech, kdy tržby sice řadu let rychle rostou, avšak méně, než očekávali investoři.

Vybraná data:

  • Společnosti s nejvyšším ukazatelem P/S (5 % firem s P/S > 12,2) většinou nenaplnily vysoká očekávání investorů a jejich ceny v následujících letech poklesly. V nejbližším roce poklesla cena akcií u 67 % společností s vysokým ukazatelem P/S, po 5 letech pak u 68 % těchto firem.
  • 21 % firem z 5 % společností s vysokým ukazatelem P/S se podařilo očekávání naplnit a cena jejich akcií v pětiletém horizontu vzrostla.

Závěry

Závěrem autoři uvádějí, že v investování nestačí najít jen vítěze, ale je třeba se úspěšně vyhnout i poraženým. Studie má pomoci investorům určit akcie firem, u nichž je vysoká pravděpodobnost ztráty. Lze je identifikovat na základě ukazatele P/S. Do společností s dvoucifernou hodnotou ukazatele P/S jsou vkládány extrémní očekávání, která se většinou nenaplní a ceny akcií následně prudce poklesnou. Těmto akciím je proto vhodné se ve většině případů raději vyhnout.


Tip: