Jakou roli hraje náhoda v investování, podnikání či sportu?

Uvažovali jste někdy nad tím, co stojí za úspěchem nejznámějších investorů, podnikatelů či sportovců? Je to čistě jejich tvrdá dřina, výjimečné schopnosti či jejich talent? Nebo snad ještě jiná tajná ingredience? A co když žádný z výše uvedených faktorů nebyl oním hlavním zdrojem jejich úspěchu? Co když sehrála hlavní roli náhoda? Jakou roli hraje vlastně náhoda v životě investora či portfolio manažera?

Howard Marks v nedávném memu „Vsaďte si!“ srovnával investování s hazardními hrami. Uvedl, že obě disciplíny jsou si v mnoha ohledech velmi podobné. V investování, podobně jako v hazardních hrách, hrají hlavní roli tři základní faktory:

  1. Neznámé informace
  2. Náhoda
  3. Dovednosti investora

O výsledku investora rozhoduje jejich kombinace. Žádný investor do akcií nemá při svém rozhodování o nákupu/prodeji k dispozici veškeré existující informace o firmě. Stejně tak nemůže očekávat náhodné události, které mohou v budoucnu ovlivnit firmu či cenu jejich akcií (aktuálně máme nádherný příklad v podobě koronaviru). Jediným způsobem, jak můžeme vychýlit jazýček pravděpodobnosti z rovnovážné pozice (50% šance na zisk/50 % šance na ztrátu) na naši stranu jsou naše dovednosti. Jen tak můžeme redukovat množství našich omylů a naklonit si šanci na svou stranu.

Nahoda vs dovednosti

Otázkou náhody se zabýval ve své knize „The Success Equation: Untangling Skill and Luck in Business, Sports, and Investing“ i Michael Mauboussin. V průběhu minulého roku vystoupil ve společnosti Google, kde se s jejími zaměstnanci podělil o své zkušenosti. Jedná se o mimořádně zajímavou prezentaci, která nutí člověka k zamyšlení.

Mauboussin vysvětlil, jak lze rozhodnout, zda v rámci jednotlivých aktivit hraje větší roli náhoda či dovednosti. Dále hovořil o zvyšující se konkurenci v jednotlivých oborech (investování, sportu, …), v nichž se srovnávají dovednosti účastníků a díky tomu se zmenšují i rozdíly ve výkonech. Rozebral, v jakém věku dosahuje svého vrcholu výkonnosti většina sportovců či portfolio manažerů. Vysvětlil dva základní druhy inteligence a ukázal křivku, kdy naše intelektuální výkonnost začíná typicky klesat. Rozebral důvody, proč je Mona Lisa nejznámějším obrazem na světě. V neposlední řadě se zamyslel nad tím, proč byly knihy Stevena Kinga úspěšné, a jeho knihy psané pod pseudonymem propadáky. Přednáška je plná zajímavých myšlenek.