Howard Marks v dalším vynikajícím rozhovoru o investování

Value investor Howard Marks v jednom z dalších vynikajících rozhovorů, které rozhodně stojí za pozornost.

Howard Marks ve videu vzpomíná na své začátky ve financích, na nifty fifty akcie, dále pak hovoří o začátcích fondu Oaktree, jeho memorandech, nové knize, tržních cyklech, psychologii v investování, konkurenční výhodě investorů, pesimismu a optimismu na finančních trzích, katalyzátorech změn, významu trpělivosti v investování či o netradičních krocích centrálních bank v posledních letech. Dále se zamýšlí nad tím, zda je snazší či obtížnější určit, kde se v rámci cyklu nacházíme. Domnívá se, že nejsme ve spekulativní bublině a zároveň že nás v nejbližší době nečeká žádný obrovský krach. Za jednu z nejdůležitějších věcí v investování považuje držet dlouhodobě kvalitní aktiva.

Dále rozebírá význam likvidity, horší investiční výsledky value investorů v posledních letech a v neposlední řadě i vliv algoritmů a umělé inteligence na finanční trhy. Na závěr se zamýšlí nad radami, které by dal začínajícímu portfolio manažerovi.