GreenWood Investors o síle investičních holdingů a investicích do Rolls-Royce, Exor, Bollore a TripAdvisors

Společnost GreenWood Investors je relativně mladá firma, kterou lze zařadit do kategorie dlouhodobých value investorů, kteří hledají podhodnocené společností v oblastech s vysokou koncentrací extrémního pesimismu, strukturálních neefektivit a nízké konkurence. V uplynulých dnech zveřejnili svůj pravidelný dopis akcionářům, v němž popisují svůj investiční přístup, problematiku holdingů a několik konkrétních investičních pozic, které v současnosti drží v portfoliu.

Současná situace na trzích

V dopise rozdělili společnosti do 4 fází životního cyklu, ke každé fázi přiřadili „ideálního investora“ a popsali současnou situaci, v níž se nachází. Domnívají se, že oblast startupů a venture kapitálu je v současnosti z hlediska valuací ve fázi bubliny. Akcie veřejně obchodovaných společností jsou obecně drahé, ale lze najít příležitosti v oblastech mimo nejpopulárnější akciové tituly. ETF a logaritmické obchodování údajně tlačí vzhůru valuace v ne příliš atraktivních společnostech a oblast private equity se potýká s vysokými valuacemi a agresivním financováním. Private equity se údajně blíží konci svého cyklu.

Síla diverzifikovaných investičních holdingů

GreenWood se v dopise akcionářům zmínili o setkání s investory ve společnosti Exor (IT:EXO). CEO John Elkann upozornil akcionáře na skutečnost (viz. grafy níže), že diverzifikované investiční holdingy, kde v řadě případů drží významný podíl zakládající rodiny, dosáhly v minulosti podstatně vyšších výnosů ve srovnání s trhem. Na základě několika jednoduchých kritérií identifikoval 14 holdingů a porovnal jejich výkonnost s tržním indexem.

Exor – výběrová kritéria pro holdingy (Zdroj:Exor)

Exor vyberova kriteria holdingu

Exor – vybrané holdingy (Zdroj:Exor)

Exor vybrane holdingy

Exor – 10letá výkonnost vybraných holdingů ve srovnání s tržním indexem (Zdroj:Exor)

Exor 10leta vykonnost holdingu

Exor – 20letá výkonnost vybraných holdingů ve srovnání s tržním indexem (Zdroj:Exor)

Exor 20leta vykonnost holdingu

 

Pozn. Uvedené holdingy mohou být zajímavými kandidáty do investorova watchlistu společností, jejichž vývoj hodlá v budoucnu sledovat. V případě, že dokáže pochopit jejich fungování, strukturu, chování managementu a vlastníků vůči akcionářům a zároveň je schopen je dostatečně konzervativně ocenit, potom mohou být v budoucnu zajímavými kandidáty na dlouhodobé investice. 

Investice v portfoliu

GreenWood Investors drží v portfoliu 2 obdobné holdingy uvedené výše – Exor (IT:EXO) a Bollore (FR:BOL). GreenWood v dopise akcionářům dále detailněji rozebírají své investice ve společnostech Rolls-Royce (UK:RR), TripAdvisors (TRIP) a FlyBe (UK:FLYB). V případě zájmu mohou čtenáři navštívit stránky GreenWood Investors, kde je po registraci možné nahlédnout do detailních analýz řady firem držených v portfoliu či investic z minulosti (zde).

Kompletní dopis akcionářům za 1Q/2018 naleznete zde.