Co je zdrojem růstu vnitřní hodnoty firem a jaký je rozdíl mezi dvěma nejpoužívanějšími valuačními technikami?

Analytici s Jensen Investment Management, investiční společnosti orientované primárně na akcie kvalitních společností, vystoupili na Morningstar konferenci 2019 s prezentací, v níž se zaměřili na hlavní zdroje růstu vnitřní hodnoty společností a na dvě nejpoužívanější valuační techniky pro stanovení vnitřní hodnoty firmy.

Kompletní video naleznete ZDE.

Hlavní myšlenky prezentace:

 • V Jensen Investment hledají firmy s vysokým ROE (rentabilita vlastního jmění).
 • Prezentovali zjednodušený dividendový diskontní model, z něhož odvodili i 4 hlavní zdroje růstu vnitřní hodnoty společnosti (vnitřní hodnota firmy = (Čistý zisk v následujícím roce *(1-procentuální část zisku reinvestovaná zpět do společnosti))/(požadovaná výnosová míra z vlastního kapitálu*(rentabilita vlastního jmění* procentuální část zisku reinvestovaná zpět do společnosti)).
 • Prvním zdrojem je pokles nákladů na vlastní kapitál (resp. požadované výnosové míry z vlastního kapitálu, který investoři vloží do společnosti). Firmy mají několik možností, jak dosáhnout snížení nákladů:
  • snížením nadměrných produkčních kapacit
  • prodejem/ukončením divizí s velmi rozkolísanými výsledky
  • zlepšením kvality managementu
  • snížením nákladů firmy
 • Druhým je zvýšení ROE (rentability vlastního jmění). Toho lze docílit:
  • Zvýšením cen firemních produktů/služeb
  • Zefektivněním výroby
  • Snížením nákladů
  • Zavedením nových produktů s vyšší ziskovou marží
 • Třetím zdrojem je zvýšení procentuální části zisku reinvestovaného zpět do společnosti. Toho lze dosáhnout poklesem prostředků, které jsou vypláceny akcionářům. Pouze však v situaci, kdy je ROE větší než požadovaná výnosová míra z vlastního kapitálu.
 • Čtvrtým zdrojem je posílení konkurenční výhody společnosti, což zvýší ROE. Toho lze dosáhnout:
  • Akvizicí společnosti s konkurenční výhodou
  • Převzetím konkurenta
  • Představením produktu s vysokými náklady na změnu (zákazníkům se díky vysokým nákladům změny nevyplatí od produktu odcházet ke konkurenci)
 • Kombinaci výše uvedených faktorů ukazují na příkladu z jejich portfolia – společnosti Stryker (SYK)
 • Následně porovnávají dvě populární metody ocenění firem – model diskontovaného cash-flow a relativní modely založené na valuačních ukazatelích. Porovnávají jejich výhody a nevýhody.
 • V Jensen Investment preferují dividendový diskontní model, i přes jeho veškeré nedostatky, především proto, že je při sestavování nutí zaměřit se na 4 hlavní zdroje růstu vnitřní hodnoty.

Tip:

 • Detailní rozbor porovnání výhod a nevýhod metody diskontovaného cash-flow a relativních ukazatelů naleznete ZDE.
 • Detailní popis zdrojů růstu vnitřní hodnoty firmy naleznete ZDE.
 • Aktuální složení portfolia Jensen Quality Value ZDE
 • Aktuální složení portfolia Jensen Quality Growth ZDE