Akcie Berkshire Hathaway jsou 23 % pod svou vnitřní hodnotou, tvrdí Tilson v analýze

Value investor Whitney Tilson aktualizoval svou pravidelnou prezentaci o akciích Berkshire Hathaway. K jakým závěrům dospěl? Akcie Berkshire Hathaway (BRKA) jsou 23 % pod svou skutečnou vnitřní hodnotou, přičemž jsou údajně nejlevnější za několik let. Společnost má navíc velmi silnou rozvahu a dle slov Tilsona se jedná o akcii, která nám umožní „v noci klidně spát“. Co do výnosového potenciálu by měla v budoucnu překonat americký akciový index S&P 500, obzvláště nebude-li se trhu dařit.

Tilsonovu prezentaci o Berkshire Hathaway naleznete ZDE.   

Odhad vnitrni hodnoty Berkshire Hathaway

S ohledem na skutečnost, že se web investicedoakcii.cz zaměřuje primárně na value investování a sám autor webu vlastní ve svém osobním portfoliu akcie BRKB (viz upozornění níže), je zde vysoká pravděpodobnost tzv. confirmation bias (předsudek potvrzení). Vytvoří-li si lidé názor, mají následně často tendenci selektivně filtrovat další dostupné informace a volit převážně takové, které potvrzují jejich závěry. Přikládají jim větší význam, než jaký ve skutečnosti mají, a ignorují informace vyvracející jejich názor, případně přikládají protiargumentům menší váhu, než jakou by si zasloužily. Tomu se tento web (včetně jeho autora) snaží vyhnout. Vyváženost a objektivní posouzení skutečnosti je klíčové.

Proto je nezbytné podívat se na akcie Berkshire Hathaway i z opačného úhlu pohledu., Ze strany těch, kteří akcie prodávají (ideální by byl pohled short sellerů, bohužel se však autorovi webu nepodařilo dohledat žádnou analýzu na shortování BRKA, BRKB). Ne nadarmo Charlie Munger (partner Warrena Buffetta) nesčetněkrát zdůrazňuje „always inverse“. Zaměřme se proto na dva investory, kteří akcii v uplynulých čtvrtletích výrazně redukovali, a to value investora Billa Smeada ze Smead Capital Management a Davida Rolfa z Wedgewood Partners. Rozhovor s Billem Smeadem, v němž krátce zmiňuje důvody prodeje Berkshire Hathaway, naleznete ZDE. Čtvrtletní dopis akcionářům Wedgewood Partners, v němž je Buffettově firmě věnováno hned několik stran, naleznete ZDE.

Závěrem jedno důležité upozornění. Cizí analýzy mohou být užitečným zdrojem informací či podnětů, avšak nikdy by neměly nahradit naši vlastní analýzu! Slepá důvěra v cizí research může vést k velkým ztrátám.  

Upozornění: Výše uvedené názory by v žádném případě neměly být vnímány jako doporučení k nákupu či prodeji! Autor webu v době psaní článku vlastní ve svém osobním portfoliu akcie společnosti Berkshire Hathaway (BRKB). Autor webu nepřebírá žádnou odpovědnost za škodu způsobenou použitím tohoto textu nebo informací v něm obsažených. Každý investor je povinen přijmout vlastní informované rozhodnutí o vhodnosti každé investice. Investiční nástroje uvedené v textu nemusí být vhodné pro všechny investory. Minulá výkonnost investičních nástrojů nezaručuje výkonnost budoucí. Očekávaná budoucí výkonnost je založena na předpokladech, které nemusí nastat.