Co je konkurenční výhoda firmy a proč je pro value investora důležitá?

Konkurenční výhoda je jedním ze základních stavebních kamenů investičního přístupu Warrena Buffetta a celé řady jiných value investorů. Kvalitní firmy s dlouhodobě udržitelnou konkurenční výhodou se typicky vyznačují vysokou rentabilitou vlastního jmění (ROE) a často i vysokým tržním podílem. Silná konkurenční výhoda jim umožňuje dosahovat nadprůměrné ziskovosti, aniž by byly výrazněji ohroženy konkurencí či novými firmami vstupujícími na trh. Konkurenční výhoda zároveň často poskytuje i stabilitu výnosů a jejich mnohem lepší a snadnější předvídatelnost v budoucnu. Takovéto společnosti je mnohdy možné držet v portfoliu celou řadu let a těžit z růstu jejich vnitřní hodnoty v čase (a následně i tržní ceny).

Pat Dorsey, zakladatel společnosti Dorsey Asset Managment, studuje konkurenční výhody již několik let. Tomuto zajímavému tématu se věnoval i na Value Investor Conference v Omaze, kde v průběhu půlhodinové prezentace představil přítomným podstatu konkurenční výhody, hlavní druhy výhod, upozornil, co naopak za konkurenční výhodu považovat nelze či jaké faktory posilují konkurenční výhodu. Dále hovořil o významu alokace kapitálu a pravidlech správné alokace kapitálu ze strany managementu, který je prospěšný pro akcionáře (vlastníky) společnosti. Rozebral reinvestice kapitálu do dalšího růstu společnosti, vyplácení dividend, zpětné odkupy akcií či fúze a akvizice. Závěrem poradil, jakým způsobem vyhodnocovat alokaci kapitálu managementu.

Kompletní prezentaci „Konkurenční výhoda a alokace kapitálu“ naleznete ZDE.

Video z Value Investor Conference

Tip: