Charlie Munger o příčinách špatného lidského úsudku

Charlie Munger, společník Warrena Buffetta v Berkshire Hathaway, patří k jedněm z nejuznávanějších investorů na světě. Charlie je však známý nejen díky svým investičním schopnostem, ale i díky svému jedinečnému temperamentu, odzbrojující upřímnosti, nedostatku taktu, a v neposlední řadě díky svým vědomostem z celé řady různých oborů mimo oblast financí. V roce 1995 přednášel na Harvardu o psychologii a příčinách špatného lidského úsudku, které si za svůj život odvodil. Vše demonstruje na příkladech.

Munger rozebírá několik hlavních psychologických důvodů, díky nimž se lidé špatně rozhodují. S řadou z nich se potýkají často i mnozí investoři. Problematiku později detailněji popsaly behaviorální finance.

V patnáctiminutovém videu níže si autoři videa vzali zvukovou stopu Mungera jako kulisu a doplnili k ní animace, čímž se vše stalo mnohem srozumitelnější. Druhé video nabízí původní plnou (neupravenou) verzi přednášky.

Animovaná verze přednášky Charlieho Mungera

Kompletní (neupravená) verze přednášky Charlieho Mungera