Buďte trpěliví! I akcie nejlepších společností čas od času poklesnou.

Hendrik Bessembinder publikoval na konci července studii (Extreme Stock Market Performers, Part I: Expect Some Drawdowns), v níž zkoumal akcie všech veřejně obchodovaných firem ve Spojených státech za uplynulých 70 let, přičemž zjišťoval, jak velkou hodnotu vytvořily pro své akcionáře a o kolik nejvíce propadla cena akcií v průběhu jejich nejúspěšnější dekády. Ve studii se zaměřil na 100 akcií společností, které vytvořily největší hodnotu pro své akcionáře a zkoumal jejich výkonnost, a to dle jednotlivých desetiletí od roku 1950. Následně měřil, jak velký drawdown (propad ceny od vrcholu po dno) zažili investoři v nejúspěšnější dekádě dané firmy.

Zjistil, že investoři v nejlepších společnostech v jejich nejúspěšnější dekádě čelili průměrnému největšímu drawdownu ve výši 32,5 %, který trval v průměru 10 měsíců. V dekádě před nejlepším desetiletím se průměrný největší drawdown pohyboval na úrovni 51,6 % a trval v průměru 22 měsíců.

I akcie nejlepsich firem na svete drive ci pozdeji poklesnou

Jaké závěry plynou z výše uvedených statistik?

  • Vytvořte si seznam vynikajících společností, které byste rádi vlastnili, a pravidelně monitorujte ceny jejich akcií.
  • Buďte trpěliví! I akcie nejlepších firem na světě zažijí dříve či později pokles ceny. Proto vyčkejte, až poklesnou na dostatečně atraktivní úroveň (nejlépe pod úroveň vašeho odhadu vnitřní hodnoty společnosti). V případě, že se nezměnily fundamenty či dlouhodobé vyhlídky firmy, nakupujte.  
  • Jakmile nakoupíte akcie výjimečných společností, buďte připraveni na velké drawdowny, které mohou trvat i několik měsíců. Ani v případě nejlepších firem na světě se jim nelze vyhnout, držíte-li akcie řadu let.