Akcie s nízkým mediálním pokrytím mají tendence překonávat akcie v záři reflektorů

Akcie s nízkým mediálním pokrytím mají tendence překonávat akcie, na které je upřena pozornost médií. K takovému závěru alespoň dospěli Lily H. Fang a Joel Peress ve své studii „Media Coverage and the Cross-Section of Stock Returns“ (kompletní studie zde, stručný výtah zde).

Stručný přehled hlavních zjištění

Autoři studie shromáždili údaje o mediálním pokrytí stovek různých společností, přičemž pokrytí měřili počtem článků za měsíc, které byly o dané společnosti publikovány v novinách. Dle očekávání poutaly největší pozornost médií spíše větší firmy. Akciím společností bez výraznějšího pokrytí ze strany analytiků či firmám, jejichž akcie drželi převážně individuální investoři, nevěnovala média příliš pozornosti.

Autoři rozdělili akcie firem s různou úrovní mediálního pokrytí do třech skupin – žádné pokrytí, nízké pokrytí a vysoké pokrytí. Zjistili, že se průměrné měsíční zisky jednotlivých skupin akcií ve zkoumaném období pohybovaly na úrovni 1,35 %, 1,11 % a 0,96 %. Rozdíl ve výkonnosti akcií s žádným pokrytím a vysokým pokrytím činil 0,39 % měsíčně (4,8 % ročně). Prémie byla patrná především u akcií s nízkou tržní kapitalizací, u nelikvidních akcií, u akcií firem s nízkým pokrytím ze strany analytiků či u akcií v držení drobných investorů. Nedostatek likvidity je dle autorů studie hlavní příčinou, proč tento efekt prémie dlouhodobě stále přetrvává. Detailní informace naleznete přímo ve studii.

Závěr pro investory

Závěr pro drobného value investora je poměrně jednoduchý. Při hledání zajímavých investičních příležitostí se může vyplatit, pokud se zaměříme na ty oblasti akciového trhu, které leží mimo pozornost institucionálních investorů, analytiků a médií. Nižší likvidita a nízká tržní kapitalizace bývají tradičními překážkami pro velké institucionální investory. Nezájem institucionálních investorů vyvolá automaticky nižší zájem analytiků, jejichž hlavními klienty jsou primárně velcí hráči. Pozornost trhu se upře jiným směrem a šance nalézt atraktivní investiční příležitost v opomíjených akciích výrazně roste.

Čím méně lidí se o akcii zajímá, tím lépe. A vice versa. Pokud se 30 analytiků a většina velkých institucionálních investorů zaměří na několik málo populárních akcií, potom je přirozeně následují i média a akcie se rázem ocitnou v záři reflektorů a jsou zkoumány ze všech možných úhlů. Položme si otázku. Jaká je potom pravděpodobnost, že jsou takové akcie podhodnocené?


Tip:

  • Další zajímavé studie naleznete v rubrice „Research