50 nejvíce shortovaných akcií v USA

Na internetových stránkách High Short Interest Stocks je pravidelně zveřejňován seznam nejvíce shortovaných akcií ve Spojených státech. Akcie jsou řazeny dle ukazatele Short Interest, který vyjadřuje procento shortovaných akcií dané společnosti. Vysoká hodnota ukazatele odráží značný pesimismus investorů, kteří očekávají pokles ceny akcií. Ukáže-li se být pesimismus přehnaný, může u akcií s vysokým short interestem docházet k prudkému růstu ceny, když dochází k ukončování short pozic (tzv. short squeeze). Vysoká pravděpodobnost short squeezu je u akcií s vysokým ukazatelem short interest a nízkým floatem. Někteří investoři využívají short interest jako kontrariánský indikátor. Zajímavé jsou i prudké změny v short interestu, které v případě dané akcie naznačují náhlou změnu sentimentu investorů.

Pro value investora je vysoký short interest v případě akcií, které hodlá nakoupit, spíše varovným signálem, který naznačuje, že by měl pečlivě prostudovat argumenty short sellerů. Měl by si ověřit, zda ve své analýze neudělal chybu. Analýzy short sellerů totiž bývají poměrně kvalitní (důvodem je neomezený potenciál ztráty – viz níže).

30 nejvíce shortovaných akcií v USA

30 nejvice shortovanych akcii v USA 62019

Co je shortování akcií

Short pozice či shortování akcií znamená spekulaci na pokles ceny akcie. Investor si vypůjčí akcii, kterou následně na trhu prodá, přičemž doufá, že ji v budoucnu nakoupí zpět za podstatně nižší cenu. Akcie následně vrátí původnímu majiteli. Jeho výnos je rozdíl mezi cenou, za kterou na začátku akcie prodal a cenou, za kterou akcie následně nakoupil. Jeho maximální možný zisk je 100 %, a to v případě bankrotu firmy. Potenciál ztráty je neomezený, protože cena akcie může teoreticky neustále růst na nová maxima. Za půjčení akcií navíc platí úroky. V případě, že akcie vyplácí dividendy, musí majiteli akcie tuto dividendu zaplatit.   

Tabulka 50 nejvíce shortovaných akcií v USA

50 nejvice shortovanych akcii v USA 62019