Jak poznáme, že jsou akcie Berkshire Hathaway podhodnocené?

Tisíce investorů po celém světě mají důvěru ve schopnosti a morální integritu Warrena Buffetta a jeho společníka Charlieho Mungera. Neváhají proto investovat své úspory do akcií jejich společnosti Berkshire Hathaway (BRKA, BRKB). Doufají, že dosáhnou rozumných výnosů. Řada z nich však bezpochyby nedokáže ocenit akcie tohoto relativně komplikovaného multimiliardového holdingu, a proto se mnohdy spoléhá na pomoc „věštce z Omahy“.

Akcie jsou podhodnocené, pokud se obchodují pod 1,2 násobkem účetní hodnoty, zaznělo v minulosti z Omahy

Buffett v minulosti ve svých dopisech akcionářům popsal způsob, jak akcie Berkshire Hathaway ocenit. Pro mnohé investory, kteří nemají ekonomické vzdělání či potřebnou praxi v oblasti účetnictví, byl však odhad vnitřní hodnoty společnosti i přesto komplikovaný úkol. Buffett se jim proto snažil pomoci a v minulosti prohlásil, že účetní hodnotu společnosti považuje za přibližný indikátor vnitřní hodnoty jeho firmy. Řekl, že změny v účetní hodnotě přibližně odráží změny ve vnitřní hodnotě Berkshire Hathaway. Účetní hodnota byla velmi snadno dohledatelné číslo ve výročních zprávách či na některém z finančních webů.

Buffet šel však ještě dál. Prohlásil, že akcie považuje za podhodnocené, pokud tržní cena poklesne na či pod 1,2 násobek jejich účetní hodnoty. V takovém případě byl ochotný začít vlastní akcie zpětně vykupovat, protože by to bylo výhodné pro stávající akcionáře.

V polovině minulého roku však nastala změna. V USA došlo k úpravě účetních standardů a nejúspěšnější investor posledního století se nechal slyšet, že změny v účetní hodnotě již nepovažuje za dobrý indikátor změn ve vývoje vnitřní hodnoty Berkshire Hathaway. V červenci si Buffett s Mungerem uvolnili ruce, odpoutali se od účetní hodnoty a zpětný odkup akcií ponechali čistě na jejich diskrečním rozhodnutí. Jakmile usoudí, že jsou akcie Berkshire Hathaway podhodnocené, mohou začít se zpětnými odkupy. V minulosti přitom byly zpětné odkupy možné pouze v případě, když se akcie obchodovaly za 1,2 násobek účetní hodnoty. Více v článku Buffett získal absolutní svobodu při zpětném odkupu akcií Berkshire Hathaway, akcie posilují o 5 %“.

Jak tedy nyní poznat, kdy jsou akcie Berkshire Hathaway podhodnocené?

Vlastním odhadem (respektive výpočtem) vnitřní hodnoty. Pokud to však člověk nezvládne, potom na posledním setkání akcionářů dostal vodítko v podobě zpětných odkupů akcií, o nichž Buffett hovořil hned na začátku setkání (v padesáté minutě videa ZDE) či následně v rozhovoru pro CNBC níže.

Řekl, že nezáleží na množství hotovosti, kterou Berkshire Hathaway drží. Zpětné odkupy bude provádět pouze v situaci, kdy bude tržní cena pod jeho konzervativním odhadem vnitřní hodnoty společnosti. Vnitřní hodnota pro něj není jedno číslo, ale rozpětí v rozmezí kolem 10 %. Pouze pokud bude cena ležet pod tímto rozpětím, tak budou zpětné odkupy ku prospěchu akcionářů.

Uvedl hypotetický příklad. Máme firmu o třech společnících. Hodnota firmy je 3 mil. USD (každý drží 1/3 podíl, tedy 1 mil. USD). Jeden z vlastníků přijde za dvěma zbývajícími a nabídne jim svůj podíl za 1,1 mil.. Přirozeně odmítnou. Pokud jej nabídne za 1 mil., možná jeho nabídku zváží. Sníží-li však cenu na 0,9 mil., potom s největší pravděpodobností uspěje, protože zbývající dva mohou koupit podíl ve firmě za cenu nižší, než jaká je skutečná hodnota podílu.  

Při zpětném odkupu akcií si Buffett s Mungerem chtějí být jistí, že akcionáři budou po odkupu v lepší situaci, než v jaké byli před ním. Tedy že na zpětném odkupu vydělají. Buffett prohlásil, že v prvním čtvrtletí nakoupili vlastní akcie za něco málo přes 1 mld. (pozn. dle kvartálního reportu cca 1,7 mld. USD). Zároveň podotkl, že zpětné odkupy sice byly ve prospěch akcionářů, ale zároveň se nedomnívá, že by byl rozdíl mezi vnitřní hodnotou a tržní cenou nějak dramaticky velký (pozn. tomu odpovídá i relativně malý objem zpětných odkupů). Dále řekl, že pokud by tržní cena akcií byla o 25 až 30 procent pod vnitřní hodnotou, potom jsou připraveni do zpětných odkupů investovat značný objem prostředků, avšak pouze za předpokladu, že na trhu nebudou jiné dostatečně atraktivní investiční příležitosti.

Konečně se tedy dostáváme k jádru problému. Z výše uvedeného lze usoudit, že Buffett bude nakupovat akcie vlastní společnosti pouze v případě, kdy bude jejich tržní cena pod vnitřní hodnotou. Tedy ve chvíli, kdy budou podhodnocené. Čím více budou podhodnocené, tím více bude nakupovat, pokud nebude mít na trhu jiné výnosnější příležitosti.

Budeme-li tedy pozorně každé čtvrtletí sledovat velikost zpětných odkupů vzhledem k množství hotovosti (a ekvivalentů hotovosti), které Berkshire Hathaway drží, získáme alespoň hrubou představu o podhodnocení akcií. Pokud uvidíme, že Buffett zpětně odkoupil akcie za 1,7 mld. USD (jako v 1Q/2019), přičemž na začátku čtvrtletí držel cca 112 mld. v hotovosti či jejich ekvivalentech, potom je zřejmé, že akcie patrně nepovažuje za příliš podhodnocené. Do zpětných odkupů investoval pouze cca 1,5 % hotovosti (1,7 mld./112 mld.). Jakmile by ale tržní cena začala prudce klesat, potom lze očekávat, že by patrně nakupoval více. Potvrzením by nám byl další kvartální report. Jakmile tedy ve čtvrtletním reportu uvidíme, že procento zpětných odkupů akcií vzhledem k celkovému objemu hotovosti prudce vzrostlo, lze usuzovat, že Buffett považuje akcie Berkshire Hathaway za velmi podhodnocené.

A kde nalezneme výše uvedené údaje? V kvartálním reportu Berkshire Hathaway na stránkách SEC ZDE (pod označením 10-Q), kde jsou pravidelně zveřejňovány jak informaci o objemu zpětných odkupů, tak o stavu hotovosti.

Upozornění: Výše uvedené názory jsou čistě osobními názory autora webu a v žádném případě by neměly být vnímány jako doporučení k nákupu či prodeji! Názory autora se mohou v čase měnit. Autor webu v době psaní článku vlastní ve svém osobním portfoliu akcie společnosti Berkshire Hathaway (BRKB). Autor webu nepřebírá žádnou odpovědnost za škodu způsobenou použitím tohoto textu nebo informací v něm obsažených. Každý investor je povinen přijmout vlastní informované rozhodnutí o vhodnosti každé investice. Investiční nástroje uvedené v textu nemusí být vhodné pro všechny investory. Minulá výkonnost investičních nástrojů nezaručuje výkonnost budoucí. Očekávaná budoucí výkonnost je založena na předpokladech, které nemusí nastat.