Damodaran shortuje Amazon, prodal Apple a je připravený jej shortovat na 230 USD

Před několika dny rozebíral Aswath Damodaran, value investor a profesor ze Stern School of Business z New York University, ve svém videu (ZDE) biliónové tržní kapitalizace společností Apple (APPL) a Amazon (AMZN). Rozebral podnikání obou firem, jejich finanční charakteristiky a valuace. Na závěr se zamyslel nad otázkou, zda akcie za současné ceny nakupovat, držet či shortovat. O několik dní později na video navázal a pokračuje v rozboru obou firem.

Hlavní témata videa:

  • Valuace a nejistota v ocenění
  • Různé metody, pomocí nichž se lze vyrovnat s nejistotou v ocenění
  • Simulace různých scénářů na příkladu firem Apple a Amazon
  • Jak číst výsledky těchto simulací
  • O významu katalyzátorů při nákupu akcií a při shortování akcií
  • O prodeji akcií společnosti Apple a připravenosti je shortovat na 230 USD (Warren Buffett akcie Apple v uplynulých čtvrtletích nakupuje. Bude proto zajímavé sledovat, kdo z obou value investorů vyjde z tohoto pomyslného souboje jako vítěz.)
  • O shortování společnosti Amazon


Tip: