Významné nákupy value investorů ve 4Q/2018 – Korekce na akciových trzích využita k nákupům

Poslední kvartál roku 2018 se co do rozkolísanosti cen zařadil k nejvíce volatilním obdobím od konce finanční krize v roce 2009. Prosinec byl co do poklesu dokonce nejhorší závěrečný měsíc od roku 1931. Jak reagovali na situaci value investoři? Jaké akcie nakupovali?

Value investoři využili korekce k nákupům

Při pohledu na aktivitu vybraných value investorů je zřejmé, že korekce na akciových trzích a zvýšené volatility využila řada z nich k nákupům či navyšování pozic v portfoliu. Co do struktury nakupovaných firem bylo jen málo titulů, na nichž by mezi value investory panovala shoda. Světlou výjimkou byly akcie největší sociální sítě na světě Facebook (FB), které nakoupil Wallace Weitz, Glenn Greenberg a David Abrams. Dále pak akcie banky Citigroup (C), které nakupoval Jeffrey Ubben a Richard Pzena.

Po lednovém růstu akcií je však bohužel většina titulů ze seznamu výše, než za jakou cenu nakupovali value investoři.

Vyznamne nakupy value investoru ve 4Q2018

Pozn. Tabulka výše odráží pouze viditelnou část portfolií investorů! Zahraniční akcie, short pozice či váha jiných tříd aktiv v portfoliu není viditelná. Celková procenta proto mohou být zavádějící!


Tip: