Významné nákupy value investorů ve 2Q/2018

Mnozí investoři využili ve druhém čtvrtletí zvýšené volatility na akciových trzích ke vstupu do nových pozic, případně k navyšování pozic stávajících. Druhý kvartál byl však zároveň z pohledu nákupů významných value investorů velmi roztříštěný. Jen stěží bylo možné nalézt shodu. Za zmínku stojí 30 níže uvedených nákupů, které měly významný dopad na celkové portfolio vybraných value investorů.

Obtížné hledání shody

Vzácná shoda panovala mezi Sethem Klarmanem a Chrisem Hohnem, kteří dále navyšovali své pozice v mediálním gigantu Ruperta Murdocha Twenty-First Century Fox (FOXA, FOX). Dále pak nákupy akcií společnosti Express Scripts Holding (ESRX), která působí v oblasti zdravotnictví, ze strany Glenna Greenberga a Davida Abramse. V neposlední řadě pak přikupování akcií technologického gigantu Google (GOOG, GOOGL) ze strany Glenna Greenberga a Chrise Hohna.

Tabulka významných nákupů value investorů za 2Q/2018

Nejvyznamnejsi nakupy value investoru ve 2Q2018

Pozn. Tabulka výše odráží pouze viditelnou část portfolií investorů! Zahraniční akcie, short pozice či váha jiných tříd aktiv v portfoliu není viditelná. Celková procenta proto mohou být zavádějící!


Tip: