Vysoká rentabilita kapitálu nestačí!

Michael J. Mauboussin za svou kariéru analytika publikoval celou řadu velmi zajímavých studií a materiálů o akciích. Jednou z nich je i práce z roku 2008 s názvem „ROIC Patterns and Shareholder Returns Sorting Fundamentals and Expectations“, v níž se věnuje otázce výběru investičních příležitostí na základě rentability kapitálu společností.

Řada investorů používá intuitivní zkratku a domnívá se, že jakoukoliv firmu s vysokou rentabilitou kapitálu lze automaticky zařadit do kategorie kvalitních firem a tudíž i dobrých investičních příležitostí. Avšak studie nám ukazují, že rentabilita většiny firem má tendence se v čase vracet zpět k dlouhodobým průměrům odvětví. Pouze ve chvíli, kdy má společnost dlouhodobě udržitelnou konkurenční výhodu, tak je schopná si udržet i nadprůměrnou rentabilitu. Avšak ani to pro úspěšnou investici nestačí! Pokud totiž takovou firmu nakoupíme za příliš vysokou cenu, tak nám nepomůže ani nadprůměrná rentabilita a naše investice bude průměrná či podprůměrná, v závislosti na výši prémie, kterou jsme při nákupu zaplatili.

Mauboussin se v níže uvedené studii věnuje nejen vztahu mezi rentabilitou a výnosy, ale zkoumá i závislost mezi růstem firemních zisků a výkonností akcií. Práce přináší řadu zajímavých zjištění a rozhodně stojí za přečtení.

Kompletní verzi naleznete ZDE.

Stručné závěry:

  • Pro většinu společností je velmi obtížné udržet si dlouhodobě vysokou rentabilitu.
  • Je obtížné profitovat ze změn ROIC (Return On Invested Capital – rentabilita investovaného kapitálu).
  • Pouhé sestavení portfolia z dobrých či špatných společností není recept na nadprůměrné výnosy.
  • Pokud bychom uměli předvídat změny v ROIC, potom bychom byli schopni na změnách hodně vydělat. Bohužel se zdá, že neexistuje žádný jednoduchý a systematický přístup, jak predikovat budoucnost.
  • Samotný růst nekoreluje s tvorbou hodnoty pro akcionáře. Společnosti musí zkombinovat růst s dostatečně vysokým ROIC, aby vytvořily hodnotu pro vlastníky.
  • Společnosti, které jsou schopné si dlouhodobě udržet vysoké provozní marže, dosahují nadprůměrných výnosů.
  • Trhy odvádí v čase poměrně dobrou práci při oceňování, protože kvalitním společnostem přiřazují vysoké valuace a mizerným firmám naopak nízké (měřeno ukazatelem ROIC). Úkolem investora je dešifrovat rozdíl mezi skutečnými fundamenty společnosti a očekáváními trhu.
Rentabilita kapitalu a vynosy
Rust zisku a tvorba hodnoty pro akcionare

Tip:

  • Vynikající rozbor zabývající se ukazatelem ROIC a jeho kalkulací naleznete ZDE.