Výnosy akciových indexů v roce 2022 a jejich aktuální valuační ukazatele

Téměř všechny akciové trhy ve světě v roce 2022 poklesly (v dolarovém vyjádření). Příčinou byla kombinace hned několika nepříznivých událostí – růst inflace a rekordní tempo zvyšování úrokových sazeb, válka na Ukrajině a čínská politika nulové tolerance vůči koronaviru. Těžkými časy si však neprochází pouze akcie. Dluhopisy zažily jeden z největších poklesů za několik dekád a růst úrokových sazeb nepřál ani nemovitostem. Dařilo se pouze komoditám a hotovosti.

Kterým akciovým trhům se dařilo v roce 2022 nejlépe? A kterým naopak nejhůře? Jaké jsou aktuální valuace jednotlivých indexů?

Výnosy akciových indexů v roce 2022

Při pohledu na roční dolarové výnosy vybraných indexových ETF zjistíme, že nejvyšší výkonnosti dosáhly turecké akcie (+99,1 %). Druhé místo obsadily akcie v Chile (+28,34 %). Třetí příčku obsadily brazilské akcie (-0,4 %). Na opačném konci nalezneme akcie z Tchaj-wanu (- 39,7 %), švédské akcie (-30,2 %) a izraelské akcie (-28,1 %).

Vynos akciovych indexu v roce 2022

Pozn. Výkonnost vybraných akciových trhů je měřena výkonností jednotlivých indexových ETF v USD. U některých z nich není zohledněn vliv dividend, u jiných ano. Proto jsou konečné výsledky mírně zkreslené, obzvláště v několikaletém období.

Výnosy akciových indexů v uplynulých 5 letech

Vynos akciovych indexu 5Y 12_2022

Pozn. Výkonnost vybraných akciových trhů je měřena výkonností jednotlivých indexových ETF v USD. U některých z nich není zohledněn vliv dividend, u jiných ano. Proto jsou konečné výsledky mírně zkreslené, obzvláště v několikaletém období.

Valuační ukazatele indexových ETF

PE a dividendovy vynos indexovych ETF k 31122022
PB a ROE indexovych ETF k 31122022

Kompletní data naleznete zde:

Upozornění: Autor webu neručí za spolehlivost výše uvedených dat. Výše uvedené názory jsou čistě osobními názory autora webu a v žádném případě by neměly být vnímány jako doporučení k nákupu či prodeji! Názory autora se mohou v čase měnit. Autor webu v době psaní článku vlastní ve svém osobním portfoliu indexové ETF rozvíjejících se trhů, Jižní Koreje, Německa či ETF kopírující World Index. Autor webu nepřebírá žádnou odpovědnost za škodu způsobenou použitím tohoto textu nebo informací v něm obsažených. Každý investor je povinen přijmout vlastní informované rozhodnutí o vhodnosti každé investice. Investiční nástroje uvedené v textu nemusí být vhodné pro všechny investory. Minulá výkonnost investičních nástrojů nezaručuje výkonnost budoucí. Očekávaná budoucí výkonnost je založena na předpokladech, které nemusí nastat.