Výnosy akciových indexů ke konci října 2022 a jejich aktuální valuační ukazatele

Klíčové akciové indexy ve Spojených státech a v Evropě v uplynulém měsíci korigovaly předchozí poklesy. Asijské akcie a akcie na rozvíjejících se trzích poklesly. Kterým akciovým indexům se dařilo od počátku roku nejlépe a kterým nejhůře? Jaké jsou aktuální valuace jednotlivých indexů?

Veškerá data naleznete v textovém souboru níže.

Než z níže uvedených tabulek začneme vyvozovat jakékoliv závěry, měli bychom si uvědomit, že epidemie koronaviru, doprovázená bezprecedentními fiskálními a monetárními stimuly, měla zcela zásadní vliv nejen na ekonomický růst v mnoha zemích, ale i na hospodářské výsledky korporací. Investoři by si proto při zkoumání valuačních ukazatelů měli položit klíčovou otázku – Jaká je dlouhodobě udržitelná ziskovost a rentabilita společností v indexu? Tržby, zisky, ziskové marže i dividendy jsou totiž v posledních dvou letech velmi volatilní (viz obrázek níže). A navíc se zdá, že ještě nějakou dobu budou.  

Odhady tisku SP500 9_2022
YTD vykonnost indexovych ETF 31102022

Pozn. Výkonnost vybraných akciových trhů je měřena výkonností jednotlivých indexových ETF v USD. U některých z nich není zohledněn vliv dividend, u jiných ano. Proto jsou konečné výsledky mírně zkreslené, obzvláště v několikaletém období.

PE a dividendovy vynos indexovych ETF k 31102022

Pozn. Dividendový výnos = Dividendový výnos za uplynulých 12 měsíců

PB a ROE indexovych ETF k 31102022

Upozornění: Autor webu neručí za spolehlivost výše uvedených dat. Výše uvedené názory jsou čistě osobními názory autora webu a v žádném případě by neměly být vnímány jako doporučení k nákupu či prodeji! Názory autora se mohou v čase měnit. Autor webu v době psaní článku vlastní ve svém osobním portfoliu indexové ETF rozvíjejících se trhů, Jižní Koreje, Německa či ETF kopírující World Index. Autor webu nepřebírá žádnou odpovědnost za škodu způsobenou použitím tohoto textu nebo informací v něm obsažených. Každý investor je povinen přijmout vlastní informované rozhodnutí o vhodnosti každé investice. Investiční nástroje uvedené v textu nemusí být vhodné pro všechny investory. Minulá výkonnost investičních nástrojů nezaručuje výkonnost budoucí. Očekávaná budoucí výkonnost je založena na předpokladech, které nemusí nastat.