Výnosy akciových indexů ke konci 3Q/2022 a jejich aktuální valuační ukazatele

Většina akciových indexů ve světě v prvních několika týdnech třetího čtvrtletí korigovala předchozí propady, růst však dlouho nevydržel. Jestřábí FED vzal býkům vítr z plachet a akcie poklesly na nová minima. Kterým akciovým indexům se dařilo nejlépe a kterým nejhůře? Jaké jsou aktuální valuace jednotlivých indexů?

Veškerá data naleznete v textovém souboru níže.

Než z níže uvedených tabulek začneme vyvozovat jakékoliv závěry, měli bychom si uvědomit, že epidemie koronaviru, doprovázená bezprecedentními fiskálními a monetárními stimuly, měla zcela zásadní vliv nejen na ekonomický růst v mnoha zemích, ale i na hospodářské výsledky korporací. Investoři by si proto při zkoumání valuačních ukazatelů měli položit klíčovou otázku – Jaká je dlouhodobě udržitelná ziskovost a rentabilita společností v indexu? Tržby, zisky, ziskové marže i dividendy jsou totiž v posledních dvou letech velmi volatilní (viz obrázek níže). A navíc se zdá, že ještě nějakou dobu budou.  

Zisky SP 500 29_9_2022
YTD vykonnost indexovych ETF 3Q 2022

Pozn. Výkonnost vybraných akciových trhů je měřena výkonností jednotlivých indexových ETF v USD. U některých z nich není zohledněn vliv dividend, u jiných ano. Proto jsou konečné výsledky mírně zkreslené, obzvláště v několikaletém období.

PE a dividendovy vynos indexovych ETF k 30092022

Pozn. Dividendový výnos = Dividendový výnos za uplynulých 12 měsíců

PB a ROE indexovych ETF k 30092022

Upozornění: Autor webu neručí za spolehlivost výše uvedených dat. Výše uvedené názory jsou čistě osobními názory autora webu a v žádném případě by neměly být vnímány jako doporučení k nákupu či prodeji! Názory autora se mohou v čase měnit. Autor webu v době psaní článku vlastní ve svém osobním portfoliu indexové ETF rozvíjejících se trhů, Jižní Koreje, Německa či ETF kopírující World Index. Autor webu nepřebírá žádnou odpovědnost za škodu způsobenou použitím tohoto textu nebo informací v něm obsažených. Každý investor je povinen přijmout vlastní informované rozhodnutí o vhodnosti každé investice. Investiční nástroje uvedené v textu nemusí být vhodné pro všechny investory. Minulá výkonnost investičních nástrojů nezaručuje výkonnost budoucí. Očekávaná budoucí výkonnost je založena na předpokladech, které nemusí nastat.