Výkonnost vybraných akciových indexů, valuace US akcií

Server AdvisorPerspectives pravidelně aktualizuje zajímavé grafy valuací US akcií, které bezesporu stojí za pozornost a za zamyšlení. Stručné shrnutí naleznete níže. Detail a komentáře potom přímo na webu AdvisorPerspectives. Nejdříve se však podíváme na zhodnocení vybraných akciových indexů.

Kterému z akciových indexů se vede od počátku roku nejlépe?

Kterému z akciových indexů se vede od počátku roku nejlépe? A který je naopak nejztrátovější? První místo obsadil americký akciový index S&P 500 (+1,98 %). Na opačném konci žebříčku je britský index FTSE 100 (-20,01 %).

Pozn. Veškeré níže uvedené výkonnosti akciových indexů jsou pouze kapitálové výnosy. Vliv dividend není obsažen.

Vykonnost vybranych akciovych indexu od pocatku roku

 Jak si vedou akciové indexy ode dna finanční krize?

Nejvýnosnějším indexem je S&P 500 (+387 %), nejnižší zhodnocení mají naopak čínské akcie (41,5 %).

Vykonnost vybranych akciovych indexu ode dna krize v roce 2008_2009

Jak si vedou akciové indexy od vrcholu před finanční krizí?

Z grafu je patrné, že nejlépe si vede americký S&P 500 (110,5 %). Na opačném konci jsou naopak čínské akcie (-47,5 %), francouzské akcie (-16,8 %), akcie z Hongkongu (-13,4 %) a z UK (-8,8 %). Ani po 13 letech by pro investory nebyla investice do indexu zisková (Opět je třeba upozornit, že zde nejsou brány v potaz dividendy. Po zohlednění dividend by byly výsledky lepší.).

Vykonnost vybranych akciovych indexu od vrcholu pred krizi v roce 2008_2009

Jak si vedou akciové indexy od vrcholu v roce 2000?

Závěrem graf znázorňující výkonnost vybraných akciových indexů od vrcholu spekulativní bubliny v roce 2000. Z výsledků je zřejmé, že některé indexy nejsou ani po 20 letech v zisku (francouzské akcie (-17,6 %), UK akcie (-9,5 %), pozn. opět bez vlivu dividend).

Vykonnost vybranych akciovych indexu od vrcholu v roce 2000

Index S&P 500 a P/E10

Na grafu níže je znázorněn vývoj amerických akcií od roku 1871 a obdoba Shillerova P/E (tedy P/E při použití desetiletých zisků, které vyrovnávají vliv ekonomických cyklů). Současná hodnota P/E10 se pohybuje na úrovni kolem 34, což je 135 % nad dlouhodobým průměrem.

10PE a vyvoj US akcii od roku 1871

P/E10 a inflace

A jaký je vztah mezi inflací a valuacemi US akcií? Patrně odlišný, než by mnozí čekali.

10PE a inflace od roku 1871

Tobinovo Q ratio

Laureát Nobelovy ceny James Tobin přišel s jednoduchou metodou měření férové ceny indexu pomocí Tobinova Q ratia, který poměřuje aktuální tržní cenu akcií s reprodukčními náklady těchto společností. Reprodukční náklady firem jsou získávány z reportu Federal Reserve Z.1 Financial Accounts of the United States.

Tobinovo Q ratio od roku 1900

Tržní kapitalizace US akcií k HDP

Dále zde máme ukazatel tržní kapitalizace US akcií k HDP, který v roce 2001 označil Warren Buffett za dobrý indikátor, který vypovídá o valuacích US akcií.

Trzni kapitalizace akcii k HDP 7_2020

P/E10 vs. výnos 10letých státních dluhopisů

Na závěr se podívejme na historická data, která porovnávají valuace US akcií s výnosy 10letých státních dluhopisů (často slýcháme argument, že vysoké valuace jsou ospravedlnitelné, protože žijeme v prostřední nízkých úrokových sazeb).

10PE a vynosy 10Y statnich dluhopisu od roku 1960