Value investování na základě hloubkového researche s Paulem Lountzisem

Paul Lountzis založil v roce 2000 společnost Lountzis Asset Management, která spravuje individuální portfolia zámožných klientů. Společnost vyznává value investiční strategii, kterou aplikuje napříč všemi investičními třídami aktiv. Cíl je prostý. Maximalizace dlouhodobého výnosu po zdanění při zachování kapitálu. Stanoveného cíle se snaží dosáhnout vysokou koncentrací a velmi hloubkovým průzkumem firem, které nakupují do portfolia svých klientů. Průzkum nezahrnuje jen pročtení výročních zpráv, kvartálních výsledků a zápisů ze setkání s analytiky či investory, ale i průzkum u jednotlivých konkurentů zkoumané firmy, jejich zákazníků, dodavatelů, zaměstnanců či diskuze s významnými osobnostmi daného odvětví.

Lountzis sice nepatří k nejznámějším value investorům na světě, nicméně jeho zkušenosti s investováním jsou poměrně velké. Na začátku své kariéry pracoval pro konzultantskou společnost, v níž se zaměřoval na analýzu konkurenčních výhod. V roce 1989 nastoupil do podílových fondů Royce & Associates, kde se věnoval analýze firem s malou až střední tržní kapitalizací. Vzápětí zamířil do jedné z nejznámějších value investičních společností Ruane, Cunniff & Company, která spravuje Sequoia Mutual Fund. Před několika týdny byl hostem Ben Graham Centre for Value Investing, kde představil svůj přístup k value investování a poskytl studentům řadu užitečných rad do jejich profesního života.