Value investiční přístup v podání First Eagle Investments

Počátky value investování sahají do dvacátých let minulého století. Jeho duchovním otcem se stal Benjamin Graham a po jeho smrti převzal pomyslné žezlo Warren Buffett, který myšlenky svého učitele dále rozvíjel. V průběhu několika následujících desetiletí si tento přístup osvojily tisíce investorů po celém světě.

Většina z nich si nicméně původní myšlenky Grahama časem upravila. Jednak s ohledem na svůj naturel, ale i v důsledku měnící se ekonomiky a společností, které v ní začaly převládat. Průmyslové (kapitálově náročné) společnosti začaly nahrazovat firmy z oblasti služeb, a ty následně technologické firmy. Akciové trhy se staly efektivnější. Přístup k informacím se zjednodušil a informační konkurenční výhoda značně erodovala. To si přirozeně vyžádalo i změnu přístupu investorů. Doba Grahamových net-nets se stala pro portfolia s vyšším objemem aktiv pod správou prakticky nepoužitelná a kdo ví, zda se ještě někdy vrátí.

Změnám v investiční filosofii se přirozeně nevyhnuli ani ve value investiční společnosti First Eagle Investments, jejíž kořeny sahají až do roku 1864. Před několika týdny se rozhodli sepsat dokument, v němž klíčové body své investiční filosofie popisují.

Dokument „Value as a Philosophy“ naleznete ZDE.

Klíčové závěry:

  • Probíhá strukturální posun směrem ke znalostní ekonomice silně závislé na nehmotných aktivech, které z větší části nejsou zachyceny v běžných finančních účetních standardech. To představuje pro investory, kteří se snaží identifikovat podhodnocené akcie, výzvu.
  • Dogmaticky neomezují svůj okruh potenciálních investičních příležitostí pouze na skupinu statisticky nejlevnějších akcií. Potenciální atraktivitu investice určuje charakter podnikání dané firmy. Teprve potom přichází odhad vnitřní hodnoty společnosti.
  • Jejich value přístup je otevřený růstovým firmám, ale pouze za předpokladu, že růst generuje hodnotu. Věří, že tato skutečnost je na trzích často přehlížena. Investoři se často až příliš zaměřují na potenciál do budoucna.
  • Zjistili, že růst generující hodnotu pro akcionáře je pravděpodobnější u firem, které investují v oblastech, v nichž mají nějakou konkurenční výhodu, nebo kde existují bariéry vstupu do odvětví.
  • V neposlední řadě přispívá k úspěchu jejich investičního přístupu temperament portfolio manažerů. Vyznačují se trpělivostí, pokorou a flexibilitou.
Vykonnost value investovani od roku 1926
Nehmotna aktiva a vnitrni hodnota