Valuace akciových indexů ve světě – Shillerovo P/E

Většina akciových indexů vstoupila v průběhu minulého roku do bear marketu. Ceny akcií poklesly, firemní zisky se prozatím drží. Výsledkem je pokles valuačních ukazatelů, které mají ve jmenovateli zisky. Jedním z nich je již tradiční ukazatel P/E, který měří aktuální cenu akcie k zisku za uplynulých 12 měsíců.

Jeho obdobou je Shillerovo P/E. Jedná se o ukazatel aktuální tržní ceny k desetiletým průměrným (inflačně očištěným) ziskům. Průměrné zisky jsou použity z důvodu vyhlazení ekonomických cyklů v ekonomice. Ty mají negativní jednorázové vlivy na ziskovost firem. V období vrcholů býčích trhů a ekonomické konjunktury jsou zisky tradičně příliš vysoko a jsou na dlouhodobě neudržitelných úrovních. V časech medvědích trhů a recese jsou naopak velmi nízko a někdy i záporné, což je druhý extrém. Průměrováním se přiblížíme dlouhodobě udržitelným ziskům (více o Shillerově P/E v článku ZDE).

Jaké jsou aktuální hodnoty Shillerova P/E v případě globálních akciových indexů? Které indexy jsou z pohledu Shillerova P/E statisticky levné (tzn. mají nízký ukazatel)? Které se obchodují za hodnotu P/E pod úrovní dlouhodobého mediánu? Odpovědi naleznete v tabulce níže.

Shillerovo PE globalnich akciovych indexu 12_2022 b