Valuace akciových indexů ve světě optikou Shillerova P/E

Akciové indexy ve světě v posledních týdnech prudce rostou. Klesající inflace, nenaplněné obavy z recese, relativně příznivé zisky firem a očekávání ohledně poklesu úrokových sazeb vyvolávají v investorech optimismus. Spolu s růstem akcií se zvyšují i valuace.

Jedním z tradičních ukazatelů je P/E, který měří aktuální cenu akcie k zisku za uplynulých 12 měsíců. Jeho obdobou je Shillerovo P/E. Jedná se o ukazatel aktuální tržní ceny k desetiletým průměrným (inflačně očištěným) ziskům. Průměrné zisky jsou použity z důvodu vyhlazení jednorázových vlivů, které mají různé fáze hospodářského cyklu na ziskovost firem. V období vrcholů býčích trhů a ekonomické konjunktury jsou zisky tradičně příliš vysoko a jsou na dlouhodobě neudržitelných úrovních. V časech medvědích trhů a recese jsou naopak velmi nízko a někdy i záporné, což je druhý extrém. Průměrováním se přiblížíme dlouhodobě udržitelným ziskům (více o Shillerově P/E v článku ZDE).

Jaké jsou aktuální hodnoty Shillerova P/E v případě globálních akciových indexů? Které indexy jsou z pohledu Shillerova P/E statisticky levné (tzn. mají nízký ukazatel)? Které se obchodují za hodnotu P/E pod úrovní dlouhodobého mediánu? Odpovědi naleznete v tabulce níže.

Shillerovo PE 11_2023