V ocenění firem hrají čím dál větší roli nehmotná aktiva

V minulém století hrála při oceňování společností prim hmotná aktiva. Ta byla relativně snadno ocenitelná, protože se typicky jednalo o fyzická aktiva, u nichž nebylo vyčíslení hodnoty většinou nijak zvlášť komplikované. S nástupem technologických firem a s měnící se strukturou odvětví v ekonomice vyspělých zemí však začala hrát hmotná aktiva čím dále menší roli. Podíl nehmotných aktiv na celkové hodnotě podniku naopak začal rychle narůstat. Na rozdíl o fyzických aktiv, která lze relativně snadno a rychle přeměnit na hotovost, je vyčíslení hodnoty nehmotných aktiv podstatně obtížnějším úkolem. To přirozeně komplikuje i ocenění některých společností.

Server VisualCapitalist si připravil zajímavou infografiku, v rámci níž demonstruje rostoucí vliv nehmotných aktiv.

Nehmotna aktiva jako zdroj hodnoty a