Ukazatel CAPE jako indikátor budoucích výnosů akciového trhu

Cyklicky upravený ukazatel P/E (neboli CAPE či také někdy označovaný jako Shillerovo P/E) bývá často používán k posouzení valuací vybraného akciového trhu. Řada investorů se na jeho základě snaží odhadnout, jaké výnosy lze očekávat od akcií v nejbližších letech. Cílem přirozeně není určit jedno konkrétní číslo s přesností na dvě desetinná místa, ale spíše potenciální konzervativní rozpětí výnosů, které lze s rozumnou mírou pravděpodobnosti očekávat. Je CAPE úspěšným indikátorem budoucích výnosů či nikoliv? Touto otázkou se zabýval ve své nedávné studii i Brandes Institute.

Ukazatel CAPE a budoucí výnosy akcií

Wim Antoons, vedoucí asset managementu v Bank Nagelmackers v Bruselu a člen Brandes Institute Advisory Board, zkoumal ukazatel CAPE v případě amerického akciového trhu. Dospěl k závěru, že vysoká hodnota ukazatele bývá skutečně doprovázena nízkými výnosy v následujících letech. Závislost je však patrná pouze v dlouhodobém horizontu (pět a více let). V krátkodobém období je CAPE velmi nespolehlivý nástroj pro předpovídání tržních pohybů, a proto by neměl být používán k časování trhu. K podobným závěrům dospěl i v případě jiných rozvinutých trhů.  

Kompletní studii naleznete ZDE.

CAPE vs vynosy akcie mimo USA
Vynosy SP500 vs uroven CAPE
CAPE decily