Steven Romick o volatilitě a akciích v portfoliu fondu FPA Crescent

Steven Romick, portfolio manažer FPA Crescent Fund, slaví v čele fondu jeho 30. výročí. Cílem fondu je dosáhnout výnosů srovnatelných s akciovým trhem, ale při nižší volatilitě, investicemi do různých tříd aktiv. Při pohledu na výnosy a jejich rozkolísanost v čase lze konstatovat, že Steven vytyčeného cíle dosáhl. Výkonnost fondu se v uplynulých třiceti letech pohybovala kolem 10% ročně. Volatilita fondu byla nižší než v případě indexu S&P 500 (detail o třicetileté výkonnosti ZDE).

FPA crescent vynosy a volatilita 30 let

Jaké akcie drží Romick v portfoliu a proč (kompletní přehled portfolia ZDE)? Jaký je jeho pohled na současné dění na trzích? Odpovědi naleznete v rozhovoru níže.