Rány, které se nikdy nezahojí

Je rozumné nakupovat bezmyšlenkovitě indexové fondy, aniž bychom zvážili možnost spekulativních bublin či valuace jednotlivých indexů? Posuďte sami.

Níže uvedený graf ukazuje čtyři hlavní akciové bubliny v USA sahající až do roku 1929 (bublina z roku 2008 je zahrnuta v časové řadě 1999) a japonskou akciovou bublinu z konce 80. let. V grafu jsou znázorněny počáteční propady po splasknutí každé spekulativní bubliny.  Následně je měřeno, jak dlouho by investorovi trvalo, než by se vyšplhal zpět ke svému „očekávanému“ 6% reálnému výnosu (výnos očištěný o inflaci). Obvykle jsou to desítky let. I přes úžasné výnosy, které americké akcie zaznamenaly v posledních deseti letech, se index S&P 500 stále nevypořádal s technologickou bublinou z roku 1999 (červená čára výše).

Propady indexu po splasknuti spekulativnich bublin 10_2021
Zdroj: GMO – článek ZDE.