Proč sledují někteří akcioví investoři sklon výnosových křivek dluhopisů?

Server VisualCapitalist zveřejnil další ze svých povedených infografik, tentokrát na téma výnosové křivky. Obrázek vysvětluje hlavní podstatu výnosových křivek, jejich možný sklon a důvody, proč je investoři pozorně sledují.

Zajímají mne jen akcie

Když jsem začínal s investicemi do akcií, tak jsem žil v přesvědčení, že mne jiné třídy aktiv nemusí vůbec zajímat. Budu-li správně identifikovat podhodnocené akcie a nakupovat je za ceny ležící hluboko pod jejich vnitřní hodnotou, nemusím se o zbytek trhu vůbec zajímat. Pokud mám dostatečně dlouhý investiční horizont (alespoň 10-15 let), tak je to bezesporu z více než 90 % pravda. Časem jsem však pochopil, že není na škodu pozorně sledovat i ostatní třídy aktiv.

Finanční trhy jsou propojený systém

Finanční trhy jsou propojený systém, v němž se kapitál přelévá z jedné třídy aktiv do druhé, a jednotlivá aktiva se vzájemně ovlivňují. Mění-li se všeobecný postoj k riziku (strach vs. euforie), je tato změna patrná ve všech třídách aktiv. Pokud se například začínají investoři více obávat o budoucí vývoj (roste averze k riziku) začínají stahovat peníze:

 • z akcií na rozvíjejících se trzích, cyklických odvětví či kompletně z akcií jako třídy aktiv
 • ze spekulativních dluhopisů či investičních dluhopisů s nízkým ratingem
 • částečně i z průmyslových komodit či ropy
 • z měn rozvíjejících se zemí

a přesouvají je do „bezpečnějších“ oblastí typu (alespoň si to o nich myslí):

 • hotovost
 • zlato
 • měny rozvinutých zemí, nejčastěji USD, CHF a JPY
 • státních dluhopisů
 • defenzivních akcií (utility, zdravotnictví, potraviny, …) a dalších

Sledováním jiných tříd aktiv je tudíž možné získat mnohem lepší přehled nejen o finančních trzích jako celku, ale v konečném důsledku i o akciích jako takových, na které se člověk primárně zaměřujeme. Přeci jen:

 • Na trzích dluhopisů získávají firmy cizí zdroje na financování svého rozvoje. Zhoršující se ochota bank poskytovat úvěry či vyšší požadované výnosy z dluhopisů ze strany investorů ovlivňují ziskovost firem (vyšší úroky z půjček), jejich ochotu investovat a dále expandovat.
 • Ceny komodit zase hrají v případě řady firem velkou roli na straně nákladů (výroba oceli, automobilový průmysl, letecká doprava, potraviny, a další) či výnosů (těžba průmyslových kovů, ropy, zemního plynu, …).
 • Měnové trhy zase ovlivňují globální společnosti, jejichž tržby jsou denominovány v několika různých měnách, atd.

Primárním cílem value investora jsou samozřejmě akcie. Nikdy však nezaškodí sledovat pozorněji svět kolem nás. S klapkami na očích se přeci jen investuje o něco hůře. Sice můžeme stále dosáhnout svého cíle, ale taky se může stát, že díky nim neuvidíme auto, které se na nás řítí zprava. Nehoda následně způsobí, že se ke svému cíli dostaneme později, než jsme původně předpokládali.

Jednou ze zajímavých oblastí finančních trhů jsou dluhopisy, které jsou primárně doménou velkých institucionálních investorů. K základním pojmům (a velmi důležitým indikátorům) ve světě dluhopisů patří i výnosové křivky. Infografika níže vysvětluje jejich základní princip a důvody, proč je někteří akcioví investoři sledují.

Vynosova krivka zaklady
Vynosova krivka zaklady