Pravidelná roční aktualizace dat – value ukazatele, zisky, tržby, výnosy, rentabilita a jiné zajímavé statistiky

Každým rokem aktualizuje Aswath Damodaran na svých stránkách (ZDE) řadu zajímavých statistik, value ukazatelů, dat o tržbách, ziscích, čistých ziskových maržích, o výnosech jednotlivých tříd aktiv, držení akcií ze strany insiderů a celou řadu jiných údajů, které jsou neocenitelným zdrojem informací pro individuální investory. Jedná se o velmi kvalitní zdroj dat, který je všem dostupný zcela zdarma, a to včetně historických řad. Za normálních okolností bývají podobné informace placené.

Využití dat value investory

Value investor může například seřazením jednotlivých sektorů dle hodnotových ukazatelů (P/E – cena k zisku na akcii, P/B – cena k účetní hodnotě na akcii, P/S – cena k tržbám na akcii, EV/EBITDA – hodnota podniku k ukazateli EBITDA (zisk před úroky, zdaněním, odpisy a amortizací)) od nejmenší hodnoty k největší získat základní přehled statisticky levných sektorů, v nichž by se mohly nacházet zajímavé investiční příležitosti. Pokud nalezneme sektor, který má nízké hodnotové ukazatele, vysokou rentabilitu (ROE – rentabilita vlastního jmění, ROIC – rentabilita investovaného kapitálu) a v následujících letech se očekává rozumný růst zisků a tržeb, potom máme zajímavého kandidáta, který by mohl být potenciálně podhodnocený.

Následně můžeme v excelu pro daný region (USA, Evropa, Japonsko, rozvíjející se trhy, globální) kliknout v záhlaví na odkaz „companies in each industry“ a získáme přehled konkrétních firem z daného sektoru, a to včetně jejich burzovního tickeru. Jednotlivé firmy potom můžeme podrobit hlubší fundamentální analýze (lze využít odkazy v rubrice Odkazy – Fundamentální data o akciích/fondech).

Data jsou rozdělena tematicky, dle jednotlivých zemí a následně dle sektorů.