Porozumění Číně

Čína je jednou z nejdůležitějších hybných sil globální ekonomiky. Zároveň je pro cizince velmi obtížně pochopitelná, protože funguje na zcela jiných principech než západní tržní ekonomiky. S ohledem na její rostoucí význam bude pro investory v budoucnu čím dál obtížnější ji zcela ignorovat. Nezaškodí proto pokusit se pozvolna pochopit, jak tato komunistická země funguje, čeho se snaží její představitelé dosáhnout a jaké důsledky to může mít pro investory.

Ředitelka investičního výzkumu hedge fondu Bridgewater Associates rozebrala otázku Číny s Kevinem Ruddem, bývalým premiérem Austrálie, která je jedním z významných obchodních partnerů nejlidnatější země světa.