Pohled na S&P 500 optikou 52týdenních minim a maxim

Řada akademiků a investorů se domnívá, že akciové trhy ve Spojených státech jsou jedny z nejefektivnějších trhů na světě. Co to znamená? Jednoduše to, že jsou zde akcie po většinu času správně oceněné. Tedy že se tržní cena pohybuje blízko skutečné vnitřní hodnoty firmy. V takovém prostředí je potom velmi obtížné dosahovat dlouhodobě konzistentních nadprůměrných výnosů. Pokud se však podíváme na nejznámější americký akciový index optikou 52týdenních maxim a minim, potom nás bezpochyby zarazí velmi vysoká volatilita akcií v indexu. Skutečně se v průběhu jediného roku mění dlouhodobá vnitřní hodnota firem o desítky procent?

Rozdíl mezi 52týdenním maximem a minimem

V níže uvedené tabulce jsou znázorněna 52týdenní maxima a minima jednotlivých společností v indexu S&P 500 a procentuální rozdíl mezi těmito cenami. Z výsledků je zřejmé, že za poslední rok byl průměrný rozdíl mezi maximální a minimální dosaženou cenou akcií zahrnutých v indexu úctyhodných 56 % (medián 48 %). To by znamenalo, že se v průměru během jediného roku změnila vnitřní hodnota společností cca o 50 % (maximum +485 %, minimum 19 %).

Představte si, že vlastníte v ČR společnost s ručením omezeným. Jak by se musela změnit v průběhu 12 měsíců ziskovost společnosti, její výhledy do budoucna a obecně fundamenty, aby vám za ni někdo nabídnul o 50 % vyšší cenu? Asi poměrně hodně. Z pohybů cen firem ve S&P 500 se zdá, že se hodnota většiny nejvýznamnějších společností v USA takto změnila. A nebo že by trhy přeci jen nebyly tak efektivní?

50 společností ze S&P 500, které jsou nejblíže 52týdenních minim

Níže je tabulka 50 společností, které jsou nejblíže 52týdenních minim. Může posloužit jako startovací bod pro hledání potenciálně podhodnocených akcií v indexu.

SP500 52W lows 6_2024

50 společností ze S&P 500, které jsou nejblíže 52týdenních maxim

Níže je tabulka 50 společností, které jsou nejblíže 52týdenních maxim. Tuto tabulku zase mohou využít investoři/spekulanti vyhledávající firmy se silným momentem. Nalezneme zde i řadu růstových firem, kterým se v posledních čtvrtletích daří. Jsou zde přirozeně i společnosti, které jsou v čele žebříčků popularity mezi investory.

SP500 52W highs 6_2024