Jak ocenit Buffettovu Berkshire Hathaway?

Warren Buffett je bezesporu nejúspěšnějším investorem všech dob. V letech 1965 až 2017 dokázal zhodnotit peníze akcionářů ve své společnosti Berkshire Hathaway (Ticker: BRK-A, BRK-B) o 20,9 % ročně (vs. 9,9 % v případě indexu S&P 500). Pokud bychom v roce 1964 nakoupili akcie jeho firmy, potom bychom na konci minulého roku dosáhli celkového zhodnocení 2 404 748 % (vs. 15 508 % v případě indexu S&P 500).

Výše uvedená výkonnost je naprosto unikátní. S rostoucí velikostí Berkshire Hathaway bude samozřejmě pro Buffetta čím dál obtížnější dosahovat zhodnocení srovnatelného s jeho vlastními vynikajícími historickými výsledky. Čím větší je totiž jeho firma a čím více má peněz na investice (aktuálně 116 mld. USD, viz. článek „Buffett hledá investiční příležitosti, drží 116 miliard dolarů v hotovosti“), tím méně má investičních příležitostí[1]. I přesto si však troufám tvrdit, že Berkshire Hathaway má před sebou stále velmi zajímavou budoucnost.

Podílové fondy, ETF nebo Berkshire Hathaway?

Berkshire Hathaway je zcela výjimečným seskupením firem, které nemá ve světě příliš obdoby. Společnost má unikátní firemní kulturu, která je zastřešena jmény dvou vynikajících investorů a funguje jako skvěle promazaný stroj. Je tvořena jak firmami ze soukromého sektoru, tak akciovými společnostmi, jejichž akcie se obchodují na světových burzách[2]. Jedná se o zajímavý mix, který je kombinací tradičního fondu a private equity fondu.

Akcie Berkshire Hathaway jsou obchodované na burze. Kdokoliv se tudíž může stát partnerem Warrena Buffetta a těžit z jeho výjimečného investičního talentu. Pokud tedy přemýšlíme o investici do akcií a dosud jsme zvažovali pouze možnosti v podobě aktivně řízeného podílového fondu v ČR či zahraničního indexového fondu, potom bezesporu nezaškodí zahrnout do svých úvah i akcie Berkshire Hathaway.

Ve srovnání s klasickým podílovým fondem zde platíme velmi nízké poplatky. Nákupem získáme diverzifikované portfolio různorodých firem a jako bonus nejlepšího portfolio manažera na světě. Ve srovnání s nízkonákladovým indexovým ETF si zase troufám tvrdit, že pokud nenakoupíme akcie Berkshire Hathaway příliš draze, potom je Buffett (a po jeho případné smrti Ted Weschler a Todd Combs) schopný i při současné velikosti firmy stále překonávat dlouhodobě výkonnost akciového indexu S&P 500. Přirozeně však nelze očekávat, že bude rozdíl mezi výkonností Berkshire Hathaway a indexu tak velký jako v minulosti.

Jak ovšem poznáme, že jsou akcie Berkshire Hathaway drahé?

Nezbyde nám, než vypočítat jejich vnitřní hodnotu. Existuje hned několik různých metod, jaké můžeme použít. Sám Warren Buffett nám situaci výrazně usnadnil, když poskytl jednoduchý návod, kdy považuje akcie Berkshire Hathaway za levné. Buffett v minulosti prohlásil, že pokud akcie poklesnout na 1,2 násobek své účetní hodnoty (tedy na tržní cenu 254 220 USD), potom je považuje za podhodnocené a je připravený je začít zpětně odkupovat na burze. Zároveň uvedl, že v 1,2 násobku účetní hodnoty je obsažený i určitý bezpečnostní polštář. Tím stanovil cenové dno, kdy jsou akcie Berkshire Hathaway skutečně velmi levné (nyní se obchodují 1,43 násobek účetní hodnoty).

Při pohledu na uplynulých 27 let zjistíme, že se akcie obchodovaly pod 1,2 násobkem účetní hodnoty pouze v roce 2000, 2008, 2009, 2010, 2011 a 2012. Z výsledků je patrné, že čekání na velmi levnou hodnotu akcií Berkshire Hathaway může být během na dlouhou trať.

Cena k účetní hodnotě Berkshire Hathaway

Nehodláme-li čekat několik let na velmi levné akcie, měli bychom si být alespoň jistí, že nekupujeme draze. Podívejme se proto na trošku složitější metody ocenění, které nám mohou pomoci odhalit, zda jsou akcie alespoň levné či férově oceněné. Inspirací nám může být práce Whitneyho Tilsona „An analysis of Berkshire Hathaway(kompletní verze zde), kde rozebírá:

 • Historii společnosti
 • Portfolio držených firem
 • Strukturu tržeb (z roku 2015!)
 • Strukturu zisků
 • Způsob ocenění Berkshire Hathaway
 • Otázku, co se stane s firmou po odchodu Buffetta a další rizika

Tilson dospěl k vnitřní hodnotě Berkshire Hathaway na úrovni 348 638 USD (aktuální tržní cena BRKA je 303 100 USD). Detailní popis metodiky naleznete v jeho prezentaci.

Další rozbor Buffettova holdingu nalezneme ve vynikajícím ročním 85 stránkovém dopise klientům Semper Augustus Investment Group (kompletní dopis zde). Autoři se v dopise zabývají analýzou Berkshire Hathaway, a to hned na 27 stranách (od strany 45), přičemž používají čtyři různé metody ocenění s následujícími výsledky:

 • Sum of the Parts Basis = 383 049 USD
 • GAAP Adjusted Financials = 361 768 USD
 • Simple Price to GAAP Book Value = 383 049 USD
 • Two-Pronged Approach (Ours) = 370 895 USD
 • Vnitřní hodnota na základě průměru všech 4 metod = 374 690 USD

Výše uvedené materiály poskytují investorům návod, jak je možné určit, zda jsou akcie Berkshire Hathaway podhodnocené či nadhodnocené. Z výsledků je zřejmé, že vypočtené vnitřní hodnoty pomocí různých metod a předpokladů se od sebe mohou výrazně lišit. Nikdy bychom proto neměli slepě věřit cizím výpočtům! Vždy bychom si měli udělat domácí úkol sami. Jedině tak získáme potřebný detail o výpočtu vnitřní hodnoty a jistotu k nákupu. V případě poklesu akcie pak pro nás bude navíc mnohem snazší přikupovat za ještě atraktivnější ceny, protože nám naše vlastní výpočty poskytnou dostatek sebedůvěry k nákupům ve vypjatých tržních podmínkách. Získáme tím konkurenční výhodu nad vystrašenými investory, kteří nakupují akcie bez znalosti jejich vnitřní hodnoty.

Věřím, že si akcie Berkshire Hathaway zaslouží při správné nákupní ceně své místo v řadě portfolií. Doufám, že vám výše uvedené informace pomohou s případným oceněním a s určením oné „správné“ nákupní ceny.

[1] Pokud investujeme s pouhým 1 mil. korun, potom je náš pomyslný vesmír investičních příležitostí obrovský. Můžeme vybírat mezi akciemi velkých firem typu Coca-Cola, ale i naprosto neznámých mikro společností s tržní kapitalizací v řádu jednotek mil. USD. Pracujeme-li však s 1 mld. korun, náš okruh potenciálních kandidátů se výrazně zmenší. Nemůžeme si již dovolit investovat do malých firem, protože s takto velkým objemem kapitálu bychom museli najít desítky atraktivních investičních příležitostí, abychom celou sumu zainvestovali. Vyloučíme tudíž z našeho hledáčku malé společnosti a zaměříme se primárně na akcie velkých firem.

[2] Buffett má v portfoliu více než 48 burzovně obchodovaných firem, mezi které patří například Apple, Wells Fargo, Kraft Heinz, Bank of America, Coca-Cola, American Express, Phillips 66, U.S. Bancorp a další.


Tip:

 • Kdo je Warren Buffett? Naleznete v rubrice Value investoři- Kdo je kdo?
 • Odkaz na stránky Berkshire Hathaway je zde.
 • Přehled investic Warrena Buffetta do veřejně obchodovaných společností naleznete v dopise akcionářům nebo na stránkách zde.

Upozornění: Výše uvedené názory jsou čistě osobními názory autora webu a v žádném případě by neměly být vnímány jako doporučení k nákupu či prodeji! Názory autora se mohou v čase měnit. Autor webu v době psaní článku vlastní ve svém osobním portfoliu akcie společnosti Berkshire Hathaway (BRKB). Autor webu nepřebírá žádnou odpovědnost za škodu způsobenou použitím tohoto textu nebo informací v něm obsažených. Každý investor je povinen přijmout vlastní informované rozhodnutí o vhodnosti každé investice. Investiční nástroje uvedené v textu nemusí být vhodné pro všechny investory. Minulá výkonnost investičních nástrojů nezaručuje výkonnost budoucí. Očekávaná budoucí výkonnost je založena na předpokladech, které nemusí nastat.