Oakmark – Proč přestaly fungovat přístupy zaměřené na statisticky levné akcie?

Bill Nygren, portfolio manažer Oakmark Funds, zveřejnil svůj pravidelný čtvrtletní dopis akcionářům za 2Q/2018. V dopise se zaměřuje primárně na nákupy realizované ve druhém čtvrtletí a na důvody, proč se v posledních několika letech nedaří portfoliím sestaveným ze statisticky levných akcií.

Kompletní komentář Oakmark Funds za 2Q/2018 naleznete ZDE.

 

Komentář k fondu Oakmark Select Fund (Ticker: OAKLX), který se věnuje primárně změnám v portfoliu fondu, naleznete ZDE.

Stručný přehled diskutovaných témat:

  • Důvody nákupu akcií společnosti Gartner (Ticker: IT), která na první pohled rozhodně nezapadá do kategorie value akcií. Příčinou jsou dle Nygrena vysoké jednorázové výdaje na marketing, které dočasně deformují zisky.
  • Popis výpočtu likvidační hodnoty akcií dle Benjamina Grahama.
  • Popis value přístupu zaměřeného na statisticky levné akcie, který fungoval v minulosti, kdy byla většina hodnoty firmy tvořena primárně hmotnými aktivy. Například v roce 1975 tvořila účetní hodnota hmotných aktiv firmy v průměru 83 % její tržní hodnoty. Proto se stačilo zaměřit na akcie firem, které se obchodovaly výrazně pod hodnotou hmotných aktiv a čekat na návrat k průměru.
  • V uplynulých letech se však struktura firem změnila a hmotná aktiva již netvoří tak významnou část hodnoty firmy. Nehmotná aktiva dnes tvoří v průměru 80 % hodnoty společností.
  • Nygren upozorňuje, že korelace mezi účetní hodnotou hmotných aktiv firem v indexu S&P 500 s jejich tržní cenou je výrazně nižší než před 25 lety, kdy byla 5x vyšší. Vazba na vnitřní hodnotu je slabší, a proto také údajně strategie zaměřené na akcie obchodující se pod účetní hodnotou v posledních letech příliš dobře nefungují.
  • Nygren se proto snaží ve svých fondech zaměřovat na nehmotná aktiva a je přesvědčen, že výkonnost portfolií složených z akcií s nízkými ukazateli ceny k účetní hodnotě firem (P/BV) bude i nadále slabá.
  • Nygren hledá společnosti, jejichž zisky nejsou adekvátně zachyceny v účetních standardech GAAP, a jsou díky nim podhodnocené. Zároveň uvádí několik příkladů z minulosti, kdy tomu tak bylo (potravinářské odvětví, kabelové televize či biotechnologie).
  • Díky většímu důrazu na nehmotná aktiva a úpravu GAAP zisků firem tak Oakmark fondy dnes vlastní mnohem více firem, které zároveň drží tzv. růstoví investoři.
  • Na jednoduchém příkladu společnosti Google ukazuje, kde vidí bezpečnostní polštář, který je nezbytnou součástí investičního procesu každého value investora. Pozn. Více o principu bezpečnostního polštáře naleznete v knize Investice do akcií – Základy value investování.

Tip: