O value investování v Evropě s Janem Hummelem

Tano Santos si do podcastu Columbia Business School Value Investing with Legends pozval Jana Hummela, CIO společnosti Paradigm Capital, s nímž hovořil zejména o jeho investičním přístupu a investování v Evropě.

Rozhovor naleznete ZDE.

Klíčová témata:

 • Základní principy investiční filozofie ve společnosti Paradigm Capital (1:25)
 • Vliv dynamiky evropského trhu na investiční strategii (7:25)
 • Oceňování investičních příležitostí (9:47)
 • Specifické přístupy k řízení rizika a zajišťovací strategie (22:23)
 • Rozhodování o velikosti pozic v portfoliu a o ukončení investic (26:00)
 • Role geografického zaměření (29:12)
 • Techniky oceňování a praktická aplikace při správě portfolia (32:03)
 • Trendy a výzvy v evropském odvětví správy aktiv (36:48)
 • Makroekonomické faktory ovlivňující tržní podmínky a investiční rozhodnutí (40:30)
 • Vyhlídky na růst a příležitosti v Evropě (45:17)
 • Doporučené knihy (46:06)