O value investování a aktivní správě portfolia s Joelem Greenblattem a Richardem Pzenou

Joel Greenblatt (zakladatel Gotham Funds a učitel na Columbia University) a Richard Pzena (zakladatel Pzena Investment Management) patří do kategorie value investorů s investiční praxí v řádu několika desetiletí. Před několika dny uspořádali oba pánové konferenční hovor, v rámci kterého rozebrali řadu zajímavých témat.

Hovořili například o:

 • value investování,
 • investování do akcií kvalitních společností,
 • akciích s vysokým momentem,
 • value investování vs. faktorovém investování,
 • prostředí nízkých úrokových sazeb,
 • vlivu nízkých sazeb na ocenění firem,
 • finančním sektoru,
 • vlivu růstu úrokových sazeb na banky,
 • dopadech ESG (Environmental, social and corporate governance) na value investování,
 • disruptivních společnostech,
 • paralelách mezi současným děním na akciových trzích a technologickou spekulativní bublinou z přelomu tisíciletí,
 • jejich současných pozicích v portfoliu,
 • a dalších tématech.