O oceňování nehmotných aktiv firmy s Michaelem Mauboussinem

Ukazatele tržní ceny k účetní hodnotě aktiv (P/BV) či tržní ceny k účetní hodnotě hmotných aktiv (P/TBV) patřily po většinu minulého století k základnímu vybavení value investorů. S příchodem devadesátých let se však podíl hmotného majetku na celkové hodnotě firemních aktiv v USA začal pozvolna snižovat a čím dál větší úlohu začala hrát aktiva nehmotná. Tradiční valuační ukazatele postavené na účetní hodnotě a hmotných aktivech začaly pozvolna ztrácet půdu pod nohama.

Nehmotna aktiva v indexu SP500
Další zajímavé grafy naleznete v článku „Měnící se struktura amerických společností – čím dál větší roli sehrávají nehmotná aktiva“.

Abychom dnes dokázali smysluplně posoudit hodnotu firemních aktiv, neobejdeme se bez ocenění aktiv nehmotných (patenty, licence, firemní značky, know-how a další). Jejich ocenění je však podstatně obtížnější než v případě aktiv hmotných (kancelářské budovy, továrny, stroje a zařízení, půda a další). Jak na to? Alternativu nabídne v podcastu Michael Mauboussin z Morgan Stanley. Detaily potom naleznete v jeho reportu „One Job – Expectations and the Role of Intangible Investments“.

Podcast naleznete ZDE.