Nikdy neprodávej

John Mihaljevic se tento týden se svými hosty v podcastu This Week in Intelligent Investing věnoval zajímavé myšlence, která mezi investory nabývá na popularitě. Společně s Elliotem Turnerem rozebrali výhody a rizika myšlenky: „nikdy neprodávej své akcie“. Dále se věnovali otázce podnikatelského modelu, který je postavený na předplatném, či disrupci v oblasti finančních služeb.

Kompletní podcast si můžete stáhnout ZDE, poslechnout ZDE.

Hlavní myšlenky:

„Nikdy neprodávej“

 • Myšlenka nikdy neprodávat akcie vychází primárně z knihy Thomase Williama Phelpse 100 to 1 in the Stock Market: A Distinguished Security Analyst Tells How to Make More of Your Investment Opportunities ze sedmdesátých let a nedávné knihy Christophera Mayera 100 Baggers: Stocks That Return 100-to-1 and How To Find Them.
 • Je postavena na předpokladu, že je investor schopný identifikovat vynikající společnosti, které může držet v portfoliu řadu let a nikdy je neprodá.
 • Myšlenka je sice poměrně extrémní, nicméně pro akciové investory i přesto velmi užitečná, protože je přiměje méně spekulovat a více se zaměřit na dlouhodobý investiční horizont (desítky let). Nutí je vyhledávat kvalitní firmy s dlouhodobým potenciálem.  
 • Přístup zároveň usnadňuje portfolio management (zjednodušuje rozhodování o prodejích), vede k méně investičním rozhodnutím (nákup/prodej) a vybízí spíše k pasivnímu než přehnaně aktivnímu investování.
 • Důležité je nicméně vyhnout se tlaku okolního prostředí (např. efektu FOMO – Fear Of Missing Out) a nakupovat pouze a jen na základě hloubkové fundamentální analýzy.
 • Důležitá je disciplína.
 • Problémem je, že většina firem není schopna dosahovat nadprůměrných zisků déle než 5-10 let. Identifikace oněch několika desítek nadprůměrných firem je velmi obtížná. Každý investor chybuje, proto se nelze dogmaticky držet toho, že nebudeme nikdy prodávat.
 • Praktická aplikace myšlenky je velmi obtížná. Bylo by zajímavé podívat se například na akcionáře Amazonu a zjistit, kolik z nich své akcie nikdy neprodalo. Bude jich minimum. Maximální drawdown akcií Amazon byl od založení firmy -90 %.
 • I vynikající firmy chybují, lidé chybují, investoři chybují, proto nelze vždy tvrdohlavě odmítat prodej.
 • Je mnohem jednodušší dodržovat myšlenku „nikdy neprodávat“ v situaci, kdy máme permanentní příliv nového kapitálu do portfolia.
 • Rostoucí popularita výše uvedené myšlenky a opětovné vydání knihy Thomase Williama Phelpse pouze podtrhuje extrémní míru optimismu investorů v posledních letech.
 • Žijeme v době, kdy se již příliš nestřídají období růstu akciových trhů s delšími obdobími poklesů.
 • Spousta investorů nyní automaticky při poklesech nakupuje. Řada z nich věří, že je centrální banky vždy zachrání a zabrání jakémukoliv většímu propadu akcií.

„Předplatné“

 • Velmi výnosný podnikatelský model, který již v minulosti hojně využívaly noviny.
 • Dnes tento koncept využívá řada firem – např. Costco, Amazon, Disney+, Netflix, Spotify, Peloton a další. Jedním z cílů je vybudovat si věrné zákazníky. Velká část zisků je reinvestována do zlepšení služeb, což přiláká další zákazníky.
 • Koncept je v posledních letech velmi populární v oblasti softwaru (Microsoft, Adobe a další).
 • Svou cestu si ale našel například i do průmyslu. Příkladem je firma Rolls-Royce a její letecké motory, které společnost prodá zákazníkům téměř za cenu nákladů. Zákazník se však zároveň zaváže, že Rolls-Royce bude motory v budoucnu opravovat.  
 • V některých oblastech však tento přístup příliš nefunguje – např. fitness centra. Některá odvětví se teprve snaží o jeho aplikaci (automobilový průmysl, zdravotnictví, vzdělání).
 • Bude zajímavé sledovat, zda se společnosti Peloton podaří s jejich podnikatelským modelem uspět. Většina fitness center je ztrátová.
 • S podnikatelským modelem postaveným na předplatném je obtížné uspět, pokud má firma nízké marže.