Nejvýnosnější a nejztrátovější akcie z indexu S&P 500 od počátku roku 2022

Většina významných akciových indexů ve světě se v roce 2022 dostala do bear marketu (pokles z maxima o více než 20 %). Americké akcie zažily nejhorší první polovinu roku za více než 50 let. Kterým akciím z indexu S&P 500 se dařilo nejlépe a kterým naopak nejhůře? Níže uvedené tabulky uvádí zhodnocení 30 nejziskovějších a nejztrátovějších akcií za uplynulých šest měsíců (bez vlivu dividend). Dále pak akcie z indexu s nejvyšší a nejnižší hodnotou P/E. Veškerá data naleznete v textovém souboru níže.

Nejvýnosnější a nejztrátovější akcie z indexu S&P 500 od počátku roku

Nejvýnosnější akcie z indexu SP500 YTD 2022
Nejztrátovější akcie z indexu SP500 YTD 2022

Akcie z indexu S&P 500 s nejvyšším a nejnižším P/E

Akcie z indexu SP500 s největsim PE YTD 2022
Akcie z indexu SP500 s nejnižším PE YTD 2022