Nejistota v investování a oceňování: analýza scénářů a simulace

Aswath Damodaran, profesor financí na Stern School of Business na New York University, nedávno souhlasil s prezentací pro Motley Fool na téma – Nejistota v investování a oceňování. V prezentaci Damodaran představí a stručně popíše svůj valuační excel (ZDE), pak rychle přejde od tabulek k tématu nejistoty v oceňování, ke kategorizaci nejistoty a k nástrojům, které lze v souvislosti s nejistotou využít. Dále se zaměří na situace, kdy může být vhodné použít analýzu scénářů a rozhodovací stromy. Nakonec se podívá na sílu simulací.