Nejistota II

Howard Marks, zakladatel value investiční společnosti Oaktree Capital Management, vydal před několika dny pokračování memoranda „Nejistota“ (ZDE). Druhá část mema je zaměřena na koronavirus, předvídání budoucnosti, názory expertů a řadu dalších zajímavých témat.

Memorandum „Nejistota II“ naleznete ZDE.

Hlavní myšlenky:

 • Nikdo není schopný předpovídat budoucnost. Většina lidí však tuto skutečnost odmítá akceptovat.
 • Jakmile čelí lidé hrozbě, chtějí slyšet autoritativní hlas, který je ujistí v tom, co bude následovat a jak se mají připravit.
 • Nejsme příliš dobře připraveni čelit nejistotě.
 • Dopady koronaviru v jednotlivých zemích lze jen těžko odhadovat. Celkový počet nakažených je výsledkem chování jednotlivců, intenzity testování, způsobu léčby a štěstí, které budeme mít při výrobě účinné vakcíny.  
 • Lidé prahnou po předpovědích, které by jim mohly pomoci s rozhodnutími v budoucnu.
 • Konečnou podobu budoucnosti často ovlivňuje výsledek událostí, které ještě ani nenastaly.
 • Budoucnost ovlivňují naše vlastní rozhodnutí.
 • Předpovídání budoucnosti je zbytečné.
 • Je nezbytné smířit se s naší neschopností spolehlivě predikovat budoucnost a mít v tomto ohledu intelektuální pokoru.
 • Ekonomové jsou často dotazováni na budoucí vývoj ekonomiky. Ekonomické predikce však vyžadují odhad chování politiků – nic není hůře predikovatelné. Výše uvedené je jen jedním faktorem všech neznámých ze skládačky, která vytvoří budoucnost.
 • Nejen že řada lidí nemá potřebnou expertízu, aby správně odhadla budoucí vývoj (a řada z nich to navíc ani netuší), ale zároveň i postrádá schopnost určit, kdo ji má.
 • Neměli bychom vybírat „experty“ na základě toho, zda se jejich názory slučují s těmi našimi. Vystavujeme se velkému riziku předsudku potvrzení (pozn. vyhledávání názorů a dat, které potvrzují naše vlastní přesvědčení/analýzy a ignorování/zlehčování názorů opačných).
 • Často slýcháme vyjádření lékařů k rychlosti otevírání ekonomiky. Avšak lékaři jsou experty pouze v oblasti medicíny a vlivu viru na životy lidí. Nejsou ekonomové. V této oblasti nemají žádnou expertízu. Jejich expertíza v jednom oboru neznamená, že rozumí oborům jiným. A vice versa.
 • Je třeba si uvědomit, že ani novináři nejsou experty. Každý z nich vybírá experty na danou problematiku, jejichž názory zveřejní. Jak tyto experty vybírají? A nevybírá řada z nich jen takové, kteří podpoří jejich vlastní závěry, které potřebují v článku potvrdit?
 • Stejně tak ani politici nejsou experty v oblastech, o nichž rozhodují.
 • Expertíza:
  • Pravá expertíza je velmi vzácná a omezená v rozsahu
  • Expertíza a schopnost predikovat jsou dvě zcela rozdílné věci
  • Všichni bychom měli být velmi opatrní v tom, koho posloucháme a jakou váhu jeho názorům dáváme
 • S ohledem na skutečnost, že neznáme budoucnost, máme tendence ji odhadovat na základě extrapolace nedávné minulosti. Není přitom žádný důvod se domnívat, že co se nestalo v minulosti se nemůže stát v budoucnu, a že důsledky nemohou být mnohem horší, než které nastaly při podobných událostech v minulosti.
 • 95 % veškeré finanční historie se pohybovalo v intervalu do 2 standardních odchylek od normálu. Vše zajímavé se však stalo mimo interval 2 standardních odchylek. Příkladem jsou spekulativní bubliny.
 • Nejsme sice schopni předvídat budoucnost, ale to neznamená, že nejsme schopni se s ní vypořádat.