Morningstar a jejich seznam nejlepších společností, které lze vlastnit

Společnost Morningstar zveřejňuje každý rok seznam několika desítek firem z různých odvětví, které jejich analytici považují za výjimečné společnosti, a které mohou být dobrou volbou pro dlouhodobé investory. V Morningstar jsou přesvědčeni, že „Z dlouhodobého hlediska vás podíl ve vysoce kvalitní společnosti postaví do mnohem lepší pozice než honba za tržními pohyby nebo krátkodobým růstem firmy s nízkou kvalitou.

Kompletní seznam akcií naleznete v článku „The Best Companies to Own: 2023 Edition“ ZDE.

Akcioví analytici Morningstar Research Services vybírají pouze z akcií obchodovaných na amerických akciových burzách. Akcie musí splňovat několik základních charakteristik:

  • Dlouhodobě udržitelná konkurenční výhoda
  • V čase rostoucí či stabilní konkurenční výhoda
  • Výjimečná či alespoň průměrná alokace kapitálu
  • Nízká či střední nejistota ohledně vnitřní hodnoty společnosti

Detailní popis metodiky naleznete na konci článku.

Seznam s více než stovkou akcií může investorům posloužit jako jakýsi první odrazový můstek (či úvodní filtr) v jejich cestě za hledáním kvalitních firem do jejich portfolia. O tom, zda je daná firma právem zařazena do kategorie „kvalitních“ společností, si již musí každý investor rozhodnout sám, a to na základě hloubkové fundamentální analýzy. Stejně tak i o odhadu vnitřní hodnoty (resp. o podhodnocení, nadhodnocení či férovém ocenění akcií společnosti).