Marks o investování a tržních cyklech, Grice o ekonomii a trzích

Howard Marks a Dylan Grice byli před několika týdny hosté Market Mind Hypothesis Symposium 2022, kde hovořili o investování, tržních cyklech, ekonomii, trzích a dalších zajímavých tématech.

Howard Marks rozebral:

– princip kyvadla na finančních trzích

– mechanický přístup k ekonomii

– teorii efektivních trhů a generování nadvýnosu (tzv. alfy)

– homo economicus – objektivní a racionální chování investorů

– aktivní správa portfolia

– trhy a masová hysterie

– průměrné výnosy akcií a jejich odchylka od normálního rozdělení

– psychologie investorů – hlavní zdroj tržních cyklů a extrémních pohybů

– význam skeptického přístupu v investování

– potenciální zdroje dlouhodobě nadpůrměrné výkonnosti

Dylan Grice rozebral:

– je ekonomie skutečně věda?

– rovnováha v ekonomii

– Cathie Wood