Kvalita s diskontem

Investiční společnost Weitz Investment Management zveřejnila před několika dny zajímavý dokument s názvem Quality at a Discount (ZDE), v němž popsala svůj investiční přístup spočívající ve vyhledávání výjimečných společností za přijatelnou cenu. V dokumentu rozebrali rozdíl mezi růstovým investováním, value investováním a investování do akcií kvalitních společností či hodnotící matici kvality, kterou při posuzování firem používají. Skládá se ze šesti základních kritérií, přičemž každá společnost může získat skóre od 1 do 7 (1 – nejlepší, 7 – nejhorší). Více informací naleznete v dokumentu samotném.

Matice kvality