Konkurenční výhoda a alokace kapitálu

Pat Dorsey, zakladatel Dorsey Asset Management, zveřejnil zajímavou prezentaci (ZDE), v níž se věnuje konkurenční výhodě společnosti a alokaci kapitálu. Tedy tématům, kterým by měla většina dlouhodobých akciových investorů věnovat velkou pozornost.

Pat se v prezentaci věnuje udržitelnosti konkurenční výhody firmy a efektivní alokaci kapitálu, která často hraje v dlouhodobém horizontu klíčovou roli v procesu budování hodnoty pro akcionáře. Rozebírá význam konkurenční výhody, druhy konkurenčních výhod a uvádí i několik příkladů, jak mohou vybrané společnosti svou výhodu rozšířit. Dále se věnuje alokaci kapitálu. Vysvětluje, proč je důležitá pro každého dlouhodobého investora a jak je spojena s tvorbou hodnoty pro akcionáře. V závěru poskytuje stručné shrnutí (slide 27, 28, 29).

Kvantitativni vs kvalitativni data o firme