Koncentrace akciového trhu: Kolik je již příliš?

Koncentrace akciového trhu se za poslední desetiletí prudce zvýšila, což vytvořilo náročné prostředí pro aktivně řízené fondy a vyvolalo obavy ze ztráty diverzifikace. S růstem koncentrace amerického akciového indexu S&P 500 znervózňují dále investory vysoké valuace největších akciích v indexu a obecně dopady rostoucí popularity indexového investování. Tématem koncentrace se ve svém nejnovějším výzkumu „Stock Market Concentration: How Much Is Too Much?“ zabývá i Michael Mauboussin, vedoucí výzkumu v Morgan Stanley a učitel na Columbia Business School.

Michael se v reportu věnuje akciové koncentraci v uplynulých 75 letech ve srovnání se současností. Dále otázkou, co to znamená pro aktivně řízené fondy. Zkoumá firmy s největší tržní kapitalizací a jejich vývoj v čase, správnou úroveň koncentrace, a zda firemní fundamenty současných největších firem ospravedlňují nárůst koncentrace. V neposlední řadě se zamýšlí nad otázkou, zda nebyla koncentrace v minulosti až příliš nízká.