Kde nalezneme nejtvrdší a nejslabší konkurenci v odvětví komodit?

Čím větší konkurence, tím větší tlak na ceny a následně i na zisky a rentabilitu společnosti. Jakožto investoři proto přirozeně preferujeme nákup společností, které působí v prostředí s co možná nejnižší konkurencí. Monopolní či oligopolní prostředí umožňuje firmám dosahovat nadprůměrných zisků a rentability, a tudíž i vyšší výnosy pro vlastníky (akcionáře). Obchodují-li se akcie monopolní či oligopolní společnosti za rozumnou cenu, mohou představovat velmi zajímavou dlouhodobou investiční příležitost.

Odvětví komodit patří tradičně k velmi konkurenčním prostředím. Avšak není komodita jako komodita. Povedená infografika serveru VisualCapitalist zachycuje různou úroveň konkurenčního prostředí v případě jednotlivých komodit. Jedná se sice o srovnání na úrovni států, avšak výsledky mohou být zajímavé i pro investory se zaměřením na oblast komodit. K vyhodnocení konkurenčního prostředí je použit Herfindahl-Hirschman Index (HHI), který měří tržní koncentraci.

Konkurence v odvetvi komodit